Kurzy v študijnom programe

Mgr. Róbert Maco, PhD.

Kurzy v I. (Bc.) stupni štúdia:

Kód: Názov:
A-AboFI008 Dejiny filozofie 4: Nemecký idealizmus a filozofia 19. storočia
A-AboFI116 Matematika pre filozofov
A-AboFI124 Úvod do filozofie matematiky
A-AboFI136 Úvod do vyššej matematiky 1
A-AboFI123 Texty z nemeckej klasickej filozofie
A-AboFI132 Klasická a moderná fyzika 1
A-AboFI133 Klasická a moderná fyzika 2
A-AboFI134 Klasická a moderná fyzika 3
A-AboFI135 Klasická a moderná fyzika 4
A-AboFI137 Úvod do vyššej matematiky 2

Kurzy v II. (Mgr.) stupni štúdia:

Kód: Názov:
A-AmoFI001 Dejiny filozofie 20. storočia
A-AmoFI110 Filozofia L. Wittgensteina
A-AmoFI117 Filozofický úvod do teórie množín
A-AmoFI119 G. Frege a filozofia aritmetiky
A-AmoFI145 Texty z filozofie 20. storočia
A-moFI-115 Psychoanalýza a filozofia
A-moFI-117 Matematika v dejinách filozofie