Kurzy v študijných programoch

Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.

Kurzy v I. (Bc.) stupni štúdia:

Kód: Názov:
AboFI003 Čítanie a písanie filozofických textov 1
AboFI004 Čítanie a písanie filozofických textov 2
AboFI007 Dejiny filozofie 3: Renesančná a novoveká filozofia
AboFI012 Epistemológia
AboFI105 Empirická filozofia D. Huma

Kurzy v II. (Mgr.) stupni štúdia:

Kód: Názov:
AmoFI105 Epistemologické teórie zdôvodnenia