Mgr. Katarína Sklutová

Študentka doktorandského štúdia

Miestnosť:  Š-509

 

Telefón: +421 2 901 320 62

 

E-mail:  sklutova2uniba.sk

 

Konzultačné hodiny: LS 2022 - 2023:

Streda: 13:00 - 16:00 hod. (S-504)

Odborné zameranie: Systematická filozofia

Téma práce: Naturalistická koncepcia vedomia v súčasnej filozofii mysle

Výber z publikačnej činnosti:

Katarína Sklutová: Dennettova naturalistická koncepcia vedomej skúsenosti, Filozofia. - Roč. 76, č. 9 (2021), s. 674-687.
Katarína Sklutová: "Homo homini hominus" or an Inquiry into "Humans". Emil Višňovský: An Inquiry into Humanity (2020) - (Review). In: Michal Chabada, Róbert Maco (eds.): Varieties of Naturalism in Contemporary Philosophy, Filosofický časopis (Special Issue, 3/2021), Prague 2021, s. 106 - 111.