Mgr. Katarína Sklutová

Študentka doktorandského štúdia

Miestnosť:  Š-511a

 

Telefón: +421 2 9013 2066

 

E-mail:  sklutova2uniba.sk

 

Konzultačné hodiny: LS 2021 - 2022:

 Štvrtok:  9.00 - 13.00 hod.  (S 504)

Odborné zameranie: Systematická filozofia

Téma práce: Naturalistická koncepcia vedomia v súčasnej filozofii mysle

Kurzy v LS 2021 - 2022:

Kód:
Názov:
Infolist predmetu:

Výber z publikačnej činnosti:

Katarína Sklutová: Dennettova naturalistická koncepcia vedomej skúsenosti, Filozofia. - Roč. 76, č. 9 (2021), s. 674-687.
Katarína Sklutová: "Homo homini hominus" or an Inquiry into "Humans". Emil Višňovský: An Inquiry into Humanity (2020) - (Review). In: Michal Chabada, Róbert Maco (eds.): Varieties of Naturalism in Contemporary Philosophy, Filosofický časopis (Special Issue, 3/2021), Prague 2021, s. 106 - 111.