Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Boris Slovinský

Študent doktorandského štúdia

Miestnosť: Š - 511 a

 

Telefón: +421 2 9013 2066

 

E-mail: boris.slovinsky@uniba.sk

 

Konzultačné hodiny: LS 2018 - 2019:

Utorok: 15.00- 17:00 hod.


Odborné zameranie:

Filozofia vedy, etika vedy

Téma práce: Veda a spoločnosť: Sociálne dimenzie vedeckého poznania

Školiteľ: Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.

Kurzy v LS 2018 - 2019:

Kód:
Názov:
Infolist predmetu:
A-AmoFI155Veda a spoločnosť: zmeny perspektívyIL

Granty a projekty:

2019 – 2023: APVV-18-0178: Naturalizmus ako univerzálny filozofický program, (riešiteľ)