Vedecko-výskumná činnosť

Mgr. Andrea Fábiková, PhD.

Projekty a granty:

2020 - 2023:H2020, Rámcový program EÚ pre výskum a inovácie, výzva H2020-SwafS-2019-1: EQUAL4EUROPE, (riešiteľka)
2011 - 2014: VEGA 1/0112/12: Vybrané prieniky stredovekej a súčasnej filozofie (riešiteľka)