Publikačná činnosť

Mgr. Adam Greif, PhD.

Publikačná činnosť evidovaná a zoradená podľa kategórií:

Databáza evidencie publikačnej činnosti zamestnancov UK (EPC)

Výber z publikačnej činnosti

Greif, Adam (2021): Parfit on Moral Disagreement and The Analogy Between Morality and Mathematics. In: Filozofia 76 (9), 688 - 703.

A. Greif - M. Šurkala: Compassionate Use of Psychedelics (preprint). In: Medicine, Health Care and Philosophy. DOI: 10.1007/s11019-020-09958-z

Greif, AdamThe Morality of Euthanasia. In: Organon F, 26 (4), 612 – 634..


Greif, Adam: Drug Laws, Ethics, and HistoryIn: Filozofia, 74 (2), 2019, 95 - 110.

Greif, Adam: Racionálnosť eutanázie. In: Časopis zdravotnického práva a bioetiky, 8 (2), 2018 s. 43 - 58.

Greif, Adam: Priorities of Scientific ResearchIn: Medzi vedou a morálkou: Perspektívy naturalizmu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave 2017, s. 151 - 167.

A. Greif, M. Nuhlíček (2017): Epistemické intuície. Univerzita Komenského v Bratislave.

Greif, Adam: Neskorý Wittgenstein a problém vonkajšieho sveta (The Late Wittgenstein and the Problem of the External World), In: Filosofický časopis 64 (5), 2016, p. 743-759.

Greif, Adam: Skeptické intuície (Skeptical Intuitions), In: Filozofia 71 (9), 2016, p. 733-754.

Greif, Adam: Problém vonkajšieho sveta (The Problem of the External World) [dissertation thesis]. Bratislava 2016, Univerzita Komenského.

Greif, Adam: Je skepticizmus stále zaujímavý? (Is Skepticism Still Worth Attention?), In: Filozofia 70 (7), 2015, p. 531-545.

Greif, Adam: Čo ukazuje Nozickov Stroj na zážitky?In: Povaha súčasnej filozofie a jej metódy. - Bratislava : Filozofický ústav SAV 2014, s. 37 - 44.

Greif, Adam: Miesto naturalizmu v súčasných diskusiách o skepticizmeIn: Filozofia, veda, literatúra, STIMUL, Bratislava 2014, s. 159 - 166.