Kurzy v študijných programoch

Mgr. Adam Greif

Kurzy v I. (Bc.) stupni štúdia:

Kód:Názov:
A-AboFI143Praktická etika

Kurzy v II. (Mgr.) stupni štúdia:

Kód: Názov:
A-moFI-536 Textový seminár zo súčasného skepticizmu
A-moFI-538 Úvod do filozofie smrti
A-AmoFI158 Praktická etika