Kurzy v študijných programoch

Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.

Kurzy v I. (Bc.) stupni štúdia:

Kód:Názov:
A-boFI-001Filozofická propedeutika
A-boFI-014Epistemológia 2
A-boFI-108Poznanie a spoločnosť
A-boFI-147Rodové štúdiá: problém moci a násilia
A-boFI-148Rodové štúdiá: problém tela a mýtus krásy
A-boFI-157Vybrané problémy z feministickej filozofie

Kurzy v II. (Mgr.) stupni štúdia:

Kód:Názov:
A-moFI-135Pohľad do dejín feministickej filozofie
A-moFI-518Skepticizmus ako téma súčasných epistemologických diskusií
A-moFI-519Feministická reflexia vedy

Kurzy v III. (PhD.) stupni štúdia:

Kód:Názov: