Predmety v študijných programoch

Doc. PhDr. Ivan Buraj, PhD.

Predmety v I. (Bc.) stupni štúdia:

Kód:Názov:
A-boFI-010Sociálna a politická filozofia
A-boFI-016Seminár k bakalárskej práci 1
A-boFI-017Seminár k bakalárskej práci 2
A-boFI-126Vybrané texty zo sociálnej a politickej filozofie
A-boFI-907Základy sociálno-filozofického myslenia
A-boFI-910Sociálna a politická filozofia
A-buFI-581Seminár k bakalárskej práci 1
A-buFI-582Seminár k bakalárskej práci 2

Predmety v II. (Mgr.) stupni štúdia:

Kód:Názov:
A-moFI-005Seminár k diplomovej práci 1
A-moFI-006Seminár k diplomovej práci 2
A-moFI-115Filozofické otázky demokracie
A-moFI-118Foucault a moc
A-moFI-146Vybrané problémy zo sociálnej a politickej filozofie
A-muFI-592Seminár k diplomovej práci

Predmety v III. (PhD.) stupni štúdia:

Kód:Názov:
A-dSF-012Pravda a "režim pravdy"