Odborné zameranie

Doc. PhDr. Ivan Buraj, PhD.

Vyučuje sociálnu filozofiu a pravidelne otvára výberové kurzy na tému Foucault a moc, Vybrané otázky moci a Vybrané otázky demokracie.

Zaujíma sa o francúzskych filozofov (a z nich najmä o J.P. Sartra a M. Foucaulta) a o otázky slobody, humanizmu, ľudskej prirodzenosti a politických aspektov pravdy.

Prednáškové pobyty:

2009 - prednáškový pobyt na univerzite v Ústí nad Labem

1996 - študijný pobyt v Aix-en-Provence (Francúzsko)