Kurzy v študijných programoch

Doc. PhDr. Ivan Buraj, PhD.

Kurzy v I. (Bc.) stupni štúdia:

Kód:Názov:
A-boFI-009Sociálna a politická filozofia 1
A-boFI-121Vybrané otázky moci

Kurzy v II. (Mgr.) stupni štúdia:

Kód:Názov:
A-moFI-503Foucault a moc
A-moFI-504Existencializmus J. P. Sartra
A-moFI-523

Vybrané otázky demokracie

Kurzy v III. (PhD.) stupni štúdia:

Kód:Názov:
A-dSF-009Filozofické otázky o ľudskej prirodzenosti - textový seminár
A-dSF-012Režimy pravdy: Nietzsche, Foucault - textový seminár