Predmety v študijných programoch

Doc. Erika Lalíková, PhD.

Predmety v I. (Bc.) stupni štúdia:

Kód: Názov:
A-boFI-007 Dejiny filozofie 3: Renesančná a novoveká filozofia
A-boFI-016 Seminár k bakalárskej práci 1
A-boFI-017 Seminár k bakalárskej práci 2
A-boFI-019 Dejiny slovenskej filozofie
A-boFI-117 Miesto utópií v novoveku
A-boFI-119 Podoby osvietenskej filozofie
A-buFI-581 Seminár k bakalárskej práci 1
A-buFI-582 Seminár k bakalárskej práci 2
A-buSZ-109 Novoveká filozofia: od Kuzánskeho po Hegela

Predmety v II. (Mgr.) stupni štúdia:

Kód: Názov:
A-moFI-005 Seminár k diplomovej práci 1
A-moFI-006 Seminár k diplomovej práci 2
A-moFI-116 Filozofický odkaz J. A. Komenského a T. G. Masaryka
A-moFI-127 Medzi literatúrou a filozofiou
A-moFI-130 Nietzscheovské a existencialistické inšpirácie v slovenskej filozofii
A-moFI-137 Problém národa v slovenskej filozofii
A-moFI-138 Slovenská filozofia v 20. storočí
A-moFI-159 Československý disent a filozofia
A-muFI-592 Seminár k diplomovej práci

Predmety v III. (PhD.) stupni štúdia:

Kód: Názov:
A-dSF-016 Medzi literatúrou a filozofiou