Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Odborné zameranie

Doc. Erika Lalíková, PhD

Špecializácia:  Dejiny filozofie (dejiny novovekej filozofie a dejiny slovenskej a českej filozofie)

Ostatné odborné aktivity a funkcie:

- členka komisie pre doktorandské a rigorózne skúšky  (Katedra ruského jazyka a literatúry, Katedra slovanských jazykov, Katedra slovanských jazykov  na FiF UK, Katedra filozofie na FF UKF v Nitre, Katedra filosofie na FF MU v Brne).

- členka SFZ pri SAV od roku  1999; 2002 – 2006 hospodárka a tajomníčka výboru SFZ; 2008 – 2010 podpredsedníčka výboru

- od roku 2010 členka redakčnej rady Filosofického časopisu v Prah, od roku 2013 členka redakčnej rady Studia Philosophica v Brne a Philosophica Critica v Nitre

Prednáškové a pracovné pobyty:

2018: Pracovný a prednáškový pobyt (Erasmus) na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne, ČR

2015: Pracovný pobyt na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne, ČR

2009:  Pracovný a prednáškový pobyt (Erasmus) na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne, ČR

2007:  Pracovný a prednáškový pobyt (Erasmus) na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne, ČR

2002:  Prednáškový pobyt na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne, ČR