Curriculum vitae

Doc. Erika Lalíková, PhD.

1979 - 1983:  gymnázium Banská Štiavnica

1983 - 1988:  Filozofická fakulta UK v Bratislave, odbor filozofia

1999:  PhD., Filozofická fakulta UK v Bratislave; "Problém národa zo sociálno-filozofického aspektu v dielach slovenských filozofov I. polovice 20. storočia"

2011:  docentka v odbore filozofia (od 1. 12. 2011) - Filozofická fakulta UK v Bratislave

Priebeh zamestnania - profesionálna kariéra:

1988 - 1998:  asistentka na Katedre filozofie, FiF UK v Bratislave

1989 - 1999:  externá ašpirantka na Katedre filozofie, FiF UK v Bratislave

1998 - 2011:  odborná asistentka na Katedre filozofie, FiF UK v Bratislave

2012 - doteraz:  docentka na Katedre filozofie, FiF UK v Bratislave