Publikačná činnosť

Doc. Andrej Kalaš, PhD.

Publikačná činnosť evidovaná a zoradená podľa kategórií:

Databáza evidencie publikačnej činnosti zamestnancov UK (EPC)

Výber z publikačnej činnosti:

Andrej Kalaš: Kozmos, hylozoizmus, panteizmus a sociomorfizmus u prvých gréckych filozofov, In: Zlatica Plašienková (ed.): Paradigmatické zmeny v chápaní kozmologickej a antropologickej problematiky - minulosť a súčasnosť, Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, s. 66 - 93.
Zelinová, Z. - Kalaš, A. (2021): Fysiognómonika — zabudnuté antické umenie (pramene a interpretácie). Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského.
Kalaš, A, Suvák, V, Cepko, J.: Aeschinis Socratici fragmenta. Úvodná štúdia, grécky a latinský text, preklad zlomkov a komentár. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave  2020. ISBN  978-80-223-4911-6,
Kalaš, AndrejPlutarchos - Ako správne vychovávať deti (preklad zo starogréčtiny), IRIS, Bratislava 2020, (107 str.).
Kalaš, A. – Škvrnda, F.: Označil Aristotelés sókratovské dialógy za fiktívny literárny žáner? In: Filosofický časopis, 2019, roč. 67, č. 5, s. 787 - 796.
Andrej Kalaš: O Pyrrhon eudaimon philosophos choris aksies (Pyrrhón - blažený mudrc bez hodnôt). Leukosia: Cyprus University press, 2017.
Andrej Kalaš: Filozofické aspekty Horáciovho diela. In: Filozofia, roč. 72, č. 2 (2017), s. 114 - 127.
Kalaš, A.: Diogenov postoj k ľudskej sexualite hedonizmus alebo asketizmus? In: Filozofia, roč. 71, č. 2 (2016), s. 119 - 130.
Kalaš, Andrej - Suvák, Vladislav – Cepko, Jaroslav: Diogenis fragmenta, 1. ed. Bratislava : Univerzita Komenského, 2016, 448 s.
Kalaš, Andrej, Škvrnda, František: Apopeira dikaiologeses tes skeptikes ermeneias tou Platonikou stochasmou. In: Filosofia 44, Athens: Academy of Athens, 2014, s. 190 - 218.
Kalaš, Andrej - Suvák, Vladislav: Antisthenis fragmenta, 1. ed. Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, 542 s.
Kalaš, Andrej : I ypodochi tou Pyrrona stin istoria tis anazitisis tou kritiriou eudaimonias ston arxaio skeptikismo. In: Parnassos, 52, 2010 Athens, s. 79 - 88.
Kalaš, Andrej: Raný pyrrhonismus neboli blažený život bez hodnot?, 1. ed. - Praha : Oikoymenh, 2007, 143 s.