Predmety v študijných programoch

Doc. Andrej Kalaš, PhD.

Vyučované predmety v študijných programoch sú uvedené na informačných stránkach jednotlivých študijných programov v časti Študijný plán. Informácie o obsahu a požiadavkách predmetov sa nachádzajú v časti Informačné listy.

Informačné stránky študijných programov sú dostupné prostredníctvom sekcie Štúdium.