Predmety v študijných programoch

Doc. Andrej Kalaš, PhD.

Predmety v I. (Bc.) stupni štúdia:

Kód: Názov:
A-boFI-005 Dejiny filozofie 1: Antická filozofia
A-boFI-016 Seminár k bakalárskej práci 1
A-boFI-017 Seminár k bakalárskej práci 2
A-boFI-101 Aristoteles
A-boFI-103 Dejiny helenistickej filozofie
A-boFI-118 Platón
A-boFI-145 Grécke minimum pre filozofov
A-boFI-902 Dejiny filozofie
A-buFI-581 Seminár k bakalárskej práci 1
A-buFI-582 Seminár k bakalárskej práci 2
A-buSZ-108 Antická filozofia

Predmety v II. (Mgr.) stupni štúdia:

Kód: Názov:
A-moFI-005 Seminár k diplomovej práci 1
A-moFI-006 Seminár k diplomovej práci 2
A-moFI-121 Helenistická filozofia
A-moFI-139 Sokrates a sokratici
A-moFI-140 Stoicizmus – osud alebo sloboda?
A-moFI-167 Antický skepticizmus
A-moFI-404 Ancient Philosophy
A-muFI-592 Seminár k diplomovej práci
A-moKF-004 Grécky seminár - filozofi

Predmety v III. (PhD.) stupni štúdia:

Kód: Názov:
A-dSF-027 Filozofická gréčtina