Odborné zameranie

Doc. Andrej Kalaš, PhD.

Špecializácia: antická filozofia a klasická filológia

Stáže, prednáškové pôsobenie v zahraničí:

2011 - súčasnosť: Aristotelova Univerzita v Thessalonikách; Kapodistriacká Univerzita v Aténach; Peloponézska Univerzita v Kalamate; Egejská Univerzita na Rodose; Cyperská Univerzita v Nikosiii

2007 - 2008:  Masarykova Univerzita v Brne

2002 - 2003:  Karlova Univerzita v Prahe