Curriculum vitae

Doc. Andrej Kalaš, PhD.

narodený 4/6/1974 v Bratislave
maturoval na Gymnáziu Metodova, Bratislava v r. 1992
1992 – 1995 neukončené štúdium medicíny v Brne a Bratislave
1995 – 2000 štúdium odboru Filozofia-latinčina na FiF UK v Bratislave ukončené Akademickou pochvalou rektora UK
1999 – 2004 štúdium odboru Klasická filológia: grécky jazyk a literatúra na FiF UK v Bratislave ukončené Akademickou pochvalou rektora UK
1998 – 2001 štúdium vo Výberovom vzdelávacom spolku v Bratislave pod školiteľským vedením prof. Júliusa Špaňára
1998, 2000, 2001 – letné semináre novogréckeho jazyka v Grécku
2000 – cena Grand Prix 2000 Ľudovej banky
2002 - 2003 – stáž a pedagogické pôsobenie na Ústave filozofie a religionistiky FF Karlovej Univerzite v Prahe.
2005 - úspešné ukončenie doktorandského štúdia na FiF UK v Bratislave s dizertáciou „Osud a sloboda v stoicizme, skeptickej Akadémii a epikureizme“
2006 - 2007 štipendium Vzdelávacej nadácie Jána Husa
2007, 2008 Prémie literárneho fondu za preklady diel zo starogréčtiny
2011 - 2012 (zimný semester) stáž na Cyperskej univerzite na Cypre.
2010 - habilitácia v odbore filozofia s prácou Raný pyrrhónizmus alebo blažený život bez hodnôt? (Univerzita Komenského, 2009)

Stáže, prednáškové pôsobenia a vedecká spolupráca v zahraničí:

Karlova Univerzita v Prahe (2002/2003), Masaryková Univerzita v Brne (2007/2008), Aristotelova Univerzita v Thessalonikách, Národná a Kapodistriaková Univerzita v Aténach, Peloponézska Univerzita v Kalamate, Egejská Univerzita na Rodose, Cyperská Univerzita v Nikosii, Centrum pre výskum gréckej filozofie Aténskej akadémie.