Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Aktuality

Doc. Andrej Kalaš prednesie na Slovenskom psychiatrickom zjazde v Žiline vyžiadanú prednášku s názvom: "Koncept hedónie v antických filozofických teóriách". Miesto a čas: Hotel Holiday Inn Žilina, sobota 23.6.2018 o 10.30 hod.

Predstavenie nových publikácií učiteľov katedry - streda, 25.4. 2018 o 17:00 hod. v miestnosti G-236.

15.3.2018  - doc. Andrej Kalaš prezentoval počas Medzinárodného dňa gréckeho jazyka svoju grécku monografiu pred veľvyslankyňou Grécka a zástupcami z Cypru

Deň otvorených dverí

27.1. 2018 sa na Katedre filozofie a dejín filozofie FiF UK konal Deň otvorených dverí a týmto programom:
1.  Prezentácia katedry a možností štúdia filozofie (Michal Chabada)
2. Diskusia s novinárom a absolventom filozofie Tomášom Prokopčákom o tom, na čo je dnes dobrá filozofia
3. Ukážková „hodina filozofie“ s Martinom Nuhlíčkom na tému poznania a intuícií s následnou diskusiou

Popularizácia filozofie:

Vyučujúci z Katedry filozofie a dejín filozofie a Katedry logiky a metodológie vied popularizovali filozofiu na gymnáziách:

17. 1. 2018, Gymnázium K. Štúra Modra, prof. M. Chabada, PhD.: Bol stredovek temný?
31. 1. 2018, Gymnázium Jura Hronca Bratislava, prof. PhDr. František Gahér, PhD.: Čo nie je logické? Môžeme sa to naučiť rozpoznávať?
7. 2. 2018, Gymnázium sv. Františka Bratislava, prof. PhDr. František Gahér, PhD.: Čo nie je logické? Môžeme sa to naučiť rozpoznávať?
7. 2. 2018, Gymnázium sv. Františka Bratislava, Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.: Poznanie a intuície.
12. 2. 2018, Gymnázium Bílikova Bratislava, doc. PhDr. I. Buraj, PhD.: Filozofia ako príbeh (alebo o tom, že filozofia nemusí byť nudná).
13. 2. 2018, Gymnázium Pezinok, prof. M. Chabada, PhD.: Stredoveké diskusie o „dvoch pravdách“
14. 2. 2018, Gymnázium I. Horvátha Bratislava, doc. Andrej Kalaš, PhD.: Ako byť šťastný bez vyznávania hodnôt: prípad Pyrrhóna z Elidy.
20. 2. 2018, Gymnázium I. Horvátha Bratislava, PhDr. Lenka Bohunická, PhD.: Potrebujeme porozumieť morálke alebo stačí byť iba poslušnými?
7.2.2018, Gymnázium sv. Františka Bratislava, doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.: Prezentácia možností a podmienok štúdia na Filozofickej fakulte UK
22.2.2018, Gymnázium I. Horvátha Bratislava, Mgr. Tomáš Kollárik: Fatalizmus, determinizmus a slobodná vôľa.