Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pre stredné školy

Aktuality

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA FIF UK - 26. 1. 2019

 

Staršie podujatia

27.1. 2018 sa na Katedre filozofie a dejín filozofie FiF UK konal Deň otvorených dverí a týmto programom:
1.  Prezentácia katedry a možností štúdia filozofie (Michal Chabada)
2. Diskusia s novinárom a absolventom filozofie Tomášom Prokopčákom o tom, na čo je dnes dobrá filozofia
3. Ukážková „hodina filozofie“ s Martinom Nuhlíčkom na tému poznania a intuícií s následnou diskusiou

Popularizácia filozofie:

Vyučujúci z Katedry filozofie a dejín filozofie a Katedry logiky a metodológie vied popularizovali filozofiu na gymnáziách:

17. 1. 2018, Gymnázium K. Štúra Modra, prof. M. Chabada, PhD.:Bol stredovek temný
31. 1. 2018, Gymnázium Jura Hronca Bratislava, prof. PhDr. František Gahér, PhD.: Čo nie je logické? Môžeme sa to naučiť rozpoznávať?
7. 2. 2018, Gymnázium sv. Františka Bratislava, prof. PhDr. František Gahér, PhD.: Čo nie je logické? Môžeme sa to naučiť rozpoznávať?
7. 2. 2018, Gymnázium sv. Františka Bratislava, Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.: Poznanie a intuície.
12. 2. 2018, Gymnázium Bílikova Bratislava, doc. PhDr. I. Buraj, PhD.: Filozofia ako príbeh (alebo o tom, že filozofia nemusí byť nudná).
13. 2. 2018, Gymnázium Pezinok, prof. M. Chabada, PhD.: Stredoveké diskusie o „dvoch pravdách“.
14. 2. 2018, Gymnázium I. Horvátha Bratislava, doc. Andrej Kalaš, PhD.: Ako byť šťastný bez vyznávania hodnôt: prípad Pyrrhóna z Elidy.
20. 2. 2018, Gymnázium I. Horvátha Bratislava, PhDr. Lenka Bohunická, PhD.: Potrebujeme porozumieť morálke alebo stačí byť iba poslušnými?
7.2.2018, Gymnázium sv. Františka Bratislava, doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.: Prezentácia možností a podmienok štúdia na Filozofickej fakulte UK
22.2.2018, Gymnázium I. Horvátha Bratislava, Mgr. Tomáš Kollárik: Fatalizmus, determinizmus a slobodná vôľa.