Michal Uhrin

Mgr. Michal Uhrin, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Štvrtok10:40 – 12:30

Hlavné oblasti odborného záujmu

 • Náboženstvo
 • Evolučná antropológia
 • Teória, metodológia a dejiny etnológie a sociokultúrnej antropológie

Kurzy, výučba

 • Antropológia náboženstva
 • Kooperácia a reciprocita
 • Etnológia pre neetnológov
 • Teórie príbuzenstva
 • Základy evolučnej antropológie
 • Teória v etnológii a kultúrnej antropológie 1, 2 (v spolupráci s doc. T. Bužekovou)
 • Rituály v kultúre a v spoločnosti (s spolupráci s doc. T. Bužekovou)
 • Teórie v kultúrnej antropológii (v spolupráci s doc. T. Bužekovou)
 • Metodologické základy etnografického výskumu
 • Seminár k bakalárskej práci 1
 • Seminár k diplomovej práci 1
 • Seminár k bakalárskej práci 2
 • Seminár k diplomovej práci 2

Výskum - projekty

 • Morálne naratívy o náboženských a etnických skupinách vo vyučovaní vybraných predmetov na základných školách VEGA č. 1/0194/20, Katedra etnológie a muzeológie, Filozofická Fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave.   Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD. Spoluriešiteľ: Mgr. Michal Uhrin, PhD.
 • Kolektívne rituály ako nástroj sociálnej regulácie VEGA 2/0102/19 - Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vladimír Bahna, PhD.  Spoluriešiteľ: Mgr. Michal Uhrin, PhD.
 • Symbolické klasifikácie nebezpečenstva VEGA 1/0421/17. Katedra etnológie a muzeológie, Filozofická Fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave. Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD. Spoluriešiteľ: Mgr. Michal Uhrin, PhD.
 • Demokratickosť a občania na Slovensku: polstoročie zmien APVV-0627-12. Sociologický ústav SAV. Úloha v projekte: Vykonávanie etnografického výskumu v roku 2015.
 • Príbuzenstvo a kooperácia – Granty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK UK/306/2017. Katedra etnológie a muzeológie, Filozofická Fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michal Uhrin, PhD.

Životopis

Vzdelanie

2011-2014 - Bc. Etnológia, Univerzita Komenského v Bratislave.

2014-2016 - Mgr. Etnológia a kultúrna antropológia, Univerzita Komenského v Bratislave.

2016-2020 - PhD. Etnológia a kultúrna antropológia, Univerzita Komenského v Bratislave.

Ocenenia

2018 - Laureát súťaže Študentská osobnosť Slovenska akademického roka 2017/2018 v kategórii Filozofia, politológia, sociológia, pedagogika.

Členstvo v domácich a zahraničných vedeckých orgánoch

Redakčná činnosť

Redaktor vedeckého časopisu Etnologické Rozpravy

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach

Slovenská asociácia sociálnych antropológov

Národopisná spoločnosť Slovenska

Výskumné pobyty

Marec 2017 – SAIA, n. o. - Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakov, Poľsko

Február 2018 – Londýn: Štúdijný pobyt u profesora Chrisa Knighta.

Apríl – Máj 2019 –Utrecht Network Young Researcher’s Grant - LEVYNA – Laboratoř pro experimentálni výzkum náboženství, Katedra Religionistky, Masarykova Univerzita, Brno, Česko