Členovia katedry

prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie,
profesor vysokoškolský, univerzitný
02 9013 2241
G 317b
Utorok11:00 – 13:00

doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2220
+421 2 9013 2242
G313
G313
Streda14:00 – 15:30

Mgr. Michal Uhrin, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Štvrtok10:40 – 12:30