Univerzita tretieho veku

Exkurzia 2015

Exkurzia UTV 2015 – Orava

8. 5. 2015 – piatok

8,00 štart z parkoviska Istropolisu

Martin: skanzen, Etnografické múzeum, Národný cintorín

Ubytovanie sa v ADAK – večera, nocľah   

 

9. 5. 2015 – sobota

8,30 raňajky

Dolný Kubín:

9,30                 Expozícia o živote a diele P. O. Hviezdoslava v Oravskom múzeu

                         Expozícia Š. Siváňa v Oravskej galérii 

                         13,00      Oravský hrad

                         do 16,00 Oravská Polhora – expozícia v hájovni (Hájnikova žena, MiloUrban)

 

10. 5. 2015 – nedeľa

8,30 raňajky

Tvrdošín:

10,00 Galéria Márie Medveckej

          gotický drevený kostol Všetkých svätých – pamiatka UNESCO od roku 2008

Zuberec: skanzen

V autobuse prednáška o A. Melicherčíkovi, A. Habovštiakovi, premietnutie DVD Tance z Oravy (dokumentácia NOC)

Návrat na parkovisko Istropolisu do 19,00

 

 

 

UTV

Katedra etnológie a muzeológie patrila k tým pracoviskám Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, ktoré od roku 1990 participujú na programoch Univerzity tretieho veku. Študijný systém UTV ponúka na každý rok tematicky rôznorodý program v rozsahu 14 trojhodinových prednášok, ktoré sa realizujú dvojtýždňových turnusoch. Štruktúra prednášok je  v prvom roku koncipovaná s akcentom na základné prednášky sprístupňujúce predmet štúdia etnológie, Nasledujúce dva roky sa rozširuje štúdium v špecializovaných oblastiach. Prednášajúci, členovia katedry, pri prednáškach využívajú dokumentačný materiál pri interpretácii jednotlivých problémov /power pointové prezentácie, nahrávky DVD, ako aj ukážky piesňového folklóru nahrané na nosičoch.

Odborný program prednášok na UTV aktualizujeme spoločnou návštevou, výstav, divadelných predstavení a v závere školského roka exkurziou do jednotlivých regiónov Slovenska. Záver zimného semestra je okrem odbornej diskusie spestrený vianočným posedením za účasti vedúcej kurzu a niektorých prednášajúcich. Štúdium v súlade so študijným poriadkom končí slávnostnou promóciou v Aule UK.

Prihlasovanie záujemcov o štúdium v nasledujúcom školskom roku 2009/10 koordinuje rektorát UK.
rcvutv(at)rec.uniba.sk
nadezda.hrapkova(at)rec.uniba.sk

Niektoré podujatia je možné vzhliadnuť na pripojenej ilustračnej prílohe.

Vedenie Katedry etnológie a muzeológie aj v tomto roku pripravuje v letnom období exkurziu. O jej náplni budeme včas informovať aj na tejto stránke. Tešíme sa na nových záujemcov o štúdium na našej katedre aj v nasledujúcom školskom roku.

Rozvrhy

Rozvrhy pre jednotlivé odbory Katedry etnológie a muzeológie nájdete v týchto odkazoch.

Etnológia a kultúrna antropológia I. Etnológia a kultúrna antropológia III., Muzeológia a kultúrne dedičstvo II. , Muzeológia a kultúrne dedičstvo III.