Seminárna knižnica KEM a KDVU G 311

Otváracie hodiny knižnice

Čiastková knižnica KEM a KDVU (G311)

 

Otváracie hodiny knižnice v ZS 2021/2022

 

miestnosť: G 311, Gondova 2,  3. poschodie
knihovníčka: Mgr. Naďa Holubová
e-mail: nada.holubova@uniba.sk


Knižnica neslúži na konzumovanie jedál a nápojov, ani na iné oddychové aktivity.