Významné publikácie

Botiková, M.: Tradície kultúry Indiánov severozápadného pobrežia Severnej Ameriky. Bratislava: Stimul, 2000, 197 s.

Botiková, M. - Botík, J.: V krajine totemových stĺpov: tradície kultúry Indiánov severozápadného pobrežia Severnej Ameriky. Bratislava:SNM, 1998, 92s.

Botiková, M. (ed.): Tradície slovenskej rodiny. Bratislava: Veda, 1997, 242 s.

Botiková, M.: K antropológii životného cyklu: kultúra a spôsob života ženskými očami na Slovensku v 20. storočí. Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2008, 144 s.

Botiková, M. - Hlôšková, H. - Vrzgulová, M. - Zmeták, I.: Príspevky k dejinám etnológie na Slovensku (16.-20. storočie) [elektronický zdroj]. - 2. rozš. vyd. - Bratislava : Stimul, 2011, 234 s.

 

Bužeková, T.: Nepriateľ zvnútra. Bratislava: Veda, 2009

Bužeková, T. - Jerotijavić, D. - Kanovský, M.: Kognitívne vysvetlenie magických predstáv a praktík. Bratislava: Ústav etnológie SAV, 2017

Bužeková, T.: Mágia a čarodejníctvo v etnografických štúdiách do polovice 20. storočia. Bratislava: Akamedia, 2019 

 

Tužinská, H. 2020. Medzi riadkami. Etnografia tlmočenia azylových súdnych pojednávaní. Bratislava: Akamedia.

Tužinská, H. 2020. Komunikácia, tradícia a rituál z pohľadu evolučnej antropológie. Bratislava: Stimul.

Tužinská, H., Voľanská, Ľ., (eds.) 2016. In_akosti slovenské. Z rozprávania cudzincov. Bratislava: Centrum pre výskum etnicity a kultúry. Preložené do ruštiny, angličtiny a arabčiny