Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ponuka celofakultných kurzov LS 2018/19

Odbor Etnológia Katedry etnológie a muzeológie 

Vám ponúka v ZS 2019/20 aj tieto kurzy

 

Dejiny a súčasnosť mesta (A-boEt-014/17)

2PS, 4 kredity, dr. Janto


Folklór, populárna kultúra a politika

2PS, 4 kredity

Hry a kultúra digitálneho veku

 

Osobnosti folkloristiky

2PS, 4 kredity,

Tradičná kultúra Slovenska pre neetnológov (A-boET-030/16)

2P, 4 kredity, dr. Janto a i.

Rituály a ritualizácia 1

Rodové aspekty v etnológii (A-boET-023/16)

4 kredity, 3PS, prof. Botikova, doc. Jakubíková

Rodové štúdia - úvod do štúdia z hľadiska etnológie, predstavuje jeden zo základných aspektov skúmania rodu a jeho reflexie i významu v kultúre.

Vizuálna dokumentácia v etnológii

 

Slovak Ethnology (A-boSE-008/12)

Pondelok 14.20 - 15.50, 4 kredity, prof Botiková

An overview of ethnological studies in Slovakia. Ethnology is one of the oldest homeland studies discipline interested in various themes and topics of culture and everyday life of people. Language of instruction: English.

 

pre magisterský stupeň

Etnokultúrny vývoj Rómov (A-moET-012/15)

dr. Mann

Jazyk a evolúcia

Komunitný rozvoj

2S, 4 kredity

Od rozprávky k masmédiám (A-moET-019/15)

2PS, 4 kredity, doc. Hlôšková

Rod v antropológii

4 kredity, doc.Bužeková