Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Lenka Vargová

Mgr. Lenka Vargová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Vzdelanie

2015- 2019:  Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta

- doktorandské štúdium - slovenské dejiny / muzeológia a kultúrne dedičstvo

- PhD. kvalifikačná práca: Bývanie v medzivojnovej Bratislave: bytové zariadenie a interiérové  doplnky

2010-2015:  Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta

- bakalársky a magisterský stupeň - Muzeológia a kultúrne dedičstvo

- Mgr. kvalifikačná práca: Každodenný život meštianskej rodiny, dokumentácia v zbierkovom fonde múzea

- Bc. kvalifikačná práca: Digitalizácia v múzeách

Hlavné oblasti odborného záujmu

Múzejná pedagogika, interaktívne prvky v múzeách

Každodenný život v 20. storočí

Dejiny materiálnej kultúry Slovenska

Kurzy a výučba:

Múzeá na Slovensku

European Museums and World Heritage Sites

Múzejná a galerijná pedagogika

Interaktívne prvky v múzeách / Interactive elements in museums (joint Slovak and English course)

Muzeografia

Každodenný život v mestskom prostredí v 19. a 20. storočí