Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Juraj Janto

Mgr. Juraj Janto PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie
odborný asistent, admin KEM
+421 2 9013 2227
G302
konzultácie aj po dohode mailom
Štvrtok 14:00 - 16:00

Hlavné oblasti odborného záujmu

·         tradičná ľudová kultúra  (materiálna) 

·         urbánna etnológia (sociokultúrne súvislosti rezidenčných lokalít)

.         etnológia priestoru a architektúry 

·         aplikovaná etnológia  (sociálny kapitál sídla, komunitný rozvoj, rozvojová spolupráca)

štúdie:  https://uniba.academia.edu/JurajJanto

Kurzy - výučba

  • Materiálna kultúra; Civilizačný vývoj Slovenska 3 (20. stor.)
  • Urbánna etnológia;  Urbánne štúdiá
  • Aplikovaná antropológia;  Komunitné štúdiá; Rozvojová antropológia 
  • Etnológia pre neetnológov; Tradičná kultúra Slovenska pre neetnológov

Výskum - projekty

Vedecké

2020 - 2022   Obraz socialistického mesta, VEGA (vedúci projektu) 

2017 - 2019    Interdisciplinárny prístup k ochrane kult. a prír. dedičstva, KEGA

2017 - 2019    Symbolické klasifikácie nebezpečenstva, VEGA

2014 - 2016    Dobrovoľnícke aktivity a združovanie sa na Slovensku v 21. storočí, VEGA

2011 - 2013    Kultúr. procesy v postsocialistickej spoloč. medzi globalizáciou a lokalizáciou, VEGA

2007    Sociálna obnova mestských panelových sídlisk, Grant UK (hlavný riešiteľ)

2006    Vytváranie vzťahu k lokalite v prostredí mestského sídliska, Grant UK (hlavný riešiteľ)

2000    Integrácia Rómov na Slov. prostredníctvom pôsobenia cirkví Úrad vlády SR (hlavný riešiteľ)

Aplikované

2015                Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry, EÚ (OPIS)

2012 - 2013     Zlepšenie podmienok pre vzdelávanie v Gumbe (Juž. Sudán), SlovakAid

2012 - 2013     Pracovné zručnosti pre chudobnú mládež v Nairobi (Keňa), SlovakAid

2011 - 2013     Budovanie základnej zdravotnej starostlivosti v Maridi (Juž. Sudán), SlovakAid

2010 - 2011     Obnova poľnohosp. modernými technológiami v Maridi (Juž. Sudán), SlovakAid

2009 - 2010     Formovanie názorov a postojov detí a mlád. v oblasti rozvoj. pomoci, SlovakAid 

2005 – 2007    Budovanie kapacít pre komunitný rozvoj na Slovensku, Matra

Životopis

Pracoviská

2011 -           odborný asistent, Katedra etnológie a muzeológie FiF UK

2008 - 2013  projektový manažér rozvojovej spolupráce, SAVIO o.z.

2000 - 2007  komunitný pracovník, Centrum komunitného rozvoja, o.z.

1999 - 2002  asistent, Katedra etnológie FiF UCM, Trnava

Kvalifikácia

2011    PhD. v odbore etnológia, FiF UK (dizertačná práca: "Sociálny kapitál mestského sídliska") 

1999    Mgr. v odbore etnológia a história, FiF UK 

Zahraničné študijné pobyty (dlhodobé)

2008    Department of Geography, Queen Mary University of London       

2007    Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków