Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Jan Dolák

PhDr. Jan Dolák Ph.D.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2168

Hlavné oblasti odborného záujmu

Teoretická muzeologie, terminologie, teorie komunikace

Muzejní prezentace a sbírkotvorná činnost

Dějiny muzeologie a muzejnictví

VŠ skriptá  Muzeologie pro nemuzeology (pdf)

Kurzy a výučba

Muzejní komunikace, muzejní výstavnictví, teoretická muzeologie, dějiny muzeologie, technická muzea, světová muzea, sbírkotvorná a vědecká činnost muzeí.

Výskum - projekty

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2013: PhD. archeologie, MU FF Brno
 • 1993-1996: specializační studium muzeologie, MU FF Brno,
 • 1986 - PhDr. Historie, FF UJEP Brno
 • 1984: mgr, obor odborná historie, FF UJEP Brno

Přehled zaměstnání

 • 2012- dosud- odborný asistent FiF UK Bratislava
 • 2002-2014: vedoucí UNESCO Chair of Museology and World Heritage MU FF Brno
 • 2001-2002: externí učitel Ústavu archeologie a muzeologie MU FF
 • 2001-2002: náměstek ředitele Muzea východních Čech v Hradci Králové.
 • 1990-2001: ředitel Okresního muzea v Jindřichově Hradci
 • 1985-1990: historik, vedoucí oddělení Muzea Vyškovska ve Vyškově


Členství v domácích a zahraničních vedekých orgánech:

 • člen ICOM a od 2007 člen předsednictva ICOFOM,od 2010 do 2013 viceprezident ICOFOM
 • člen redakční rady časopisu Voprosy muzeologii, Rusko
 • člen redakční rady časopisu Museologica Brunensia, Česko
 • člen redakční rady časopisu Museum History Journal, Velká Británie
 • člen redakční rady časopisu Muzeológia a kultúrne dedicstvo, Slovensko
 • člen poradních sborů významných muzeí

předseda muzeologické komise Asociace muzeí a galerií ČR;