Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/593 39 170
Miestnosť
G313
Poznámka
Konzultačné hodiny: v skúškovom období na základe dohovoru emailom
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/593 39 268
Miestnosť
G312
Poznámka
Konzultačné hodiny na Letný semester 2017/2018: utorok: 9,00 - 10,50
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Anna Hlôšková, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 39 273
Miestnosť
G317/b
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 39 268
Miestnosť
G312
Publikačná činnosť

PhDr. Jan Dolák, Ph.D.

Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Juraj Janto, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie
odborný asistent, študijný poradca
Telefón
02/593 39 374
Miestnosť
G302
Poznámka
Konzultácie v LS 2018/19: Pondelok 12.30-14.00
Publikačná činnosť

Mgr. Helena Tužinská, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 39 170
Miestnosť
G313
Poznámka
konz.hod. stredy 11-12, štvrtky 10-10:50
Publikačná činnosť

Mgr. Lenka Ulašinová Bystrianska, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť