Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

prof. PhDr. Marta Botiková CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie,
profesor vysokoškolský, univerzitný
02 9013 2241
G313
Streda 14:30 - 15:50

doc. RNDr. Tatiana Bužeková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2220
02/901 32 220
Pondelok 11:00 - 12:00

doc. Mgr. Ľuboš Kačírek PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie,
docent
+421 2 9013 2169

doc. PhDr. Jan Dolák Ph.D.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2168

Mgr. Juraj Janto PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie,
odborný asistent, admin KEM
+421 2 9013 2227
G302
konzultácie aj po dohode mailom
Štvrtok 14:00 - 16:00

Mgr. Lenka Ulašinová Bystrianska PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2170

Mgr. Lenka Vargová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Lea Daňková

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie,
sekretárka, sekretár
+421 2 9013 2150
0290132150