Členovia katedry

prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie,
profesor vysokoškolský, univerzitný
02 9013 2241
G 317b
Pondelok14:30 – 16:00
V čase dištančnej výčby konzultáciu prosím vopred dohodnúť mailom.

doc. RNDr. Tatiana Bužeková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2220
+421 2 9013 2242
G313
G313
Štvrtok14:00 – 16:00

doc. PhDr. Jan Dolák, Ph.D.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie,
docent
+421 2 9013 2168

doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie,
docent
+421 2 9013 2169

Mgr. Juraj Janto, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie,
odborný asistent, admin webu KEM
+421 2 9013 2227
G302
Streda12:30 – 13:30

Mgr. Michal Uhrin, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Lenka Vargová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Jaroslava Cedzová

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra etnológie a muzeológie,
sekretárka, sekretár
+421 2 9013 2150