Konzultačné hodiny

aktualizované 24.11.2022

* Počas skúškového obdobia a prázdnin môžu konzultácie prebiehať vo výnimočnom režime, pri záujme o konzultáciu preto kontaktujte konkrétneho vyučujúceho vopred mailom.

 

Vedúci katedry:

doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc.

štvrtok: 13:00 - 14:00


Prof. PhDr. Oliver Bakoš, CSc.

pondelok: 11:30 - 12:30


Prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.

utorok: 13:00 - 14:00


doc. PhDr. Michal Babiak, CSc.

piatok: 8:15 - 9:00


Mgr. Jozef Kovalčík, Phd.

utorok: 15:00 - 16:00 (online alebo iný deň po dohode e-mailom)


Štúdijný poradca:

Mgr. Viera Bartková, Phd.

štvrtok: 17:30 - 18:30


Mgr. Juraj Oniščenko, Phd.

štvrtok: 14:15 - 15:15


 

interní doktorandi 

Mgr. Linda Chalásová