Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

aktualizované 14.10.2019

* Počas skúškového obdobia a prázdnin môžu konzultácie prebiehať vo výnimočnom režime, pri záujme o konzultáciu preto kontaktujte konkrétneho vyučujúceho vopred mailom.

 

Vedúci katedry:

doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc.

štvrtok: 15:00 - 16:00

__________________________________________________________________

Prof. PhDr. Oliver Bakoš, CSc.

utorok: 10:00 - 11:00


Prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.

utorok 13:00 - 14:00


doc. PhDr. Michal Babiak, CSc.

piatok: 8:20 - 9:05


Mgr. Jozef Kovalčík, Phd.

 podľa dohody


Štúdijný poradca:

Mgr. Viera Bartková, Phd.

štvrtok: 14:45 - 15:45


Mgr. Juraj Oniščenko, Phd.

štvrtok: 16:00 - 17:00


Mgr. Simona Mischnáková, Phd.

(materská dovolenka)


interní doktorandi

Mgr. Viktória Oroszová

streda: 16:00 - 17:00

 

Mgr. Tomáš Kičina

utorok: 10:40 - 11:40

 

Mgr. Michal Grandtner

štvrtok: 14:00 - 15:00