doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc.

Vyštudoval estetiku a literárnu vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Postgraduálne štúdium absolvoval na Ústave etnológie Slovenskej akadémie vied. V súčasnosti je vedúcim Katedry estetiky, kde prednáša kurzy Úvod do estetiky, Interpretácia umeleckého textu a Komické.           

Je autorom knižných publikácií Dala Eva Adamovi (jablko) (1991), Estetika I-V (1998-2001, spoločne s O. Bakošom), Ľudové bábkové divadlo a bábkar Anton Anderle (2008), Hry ľudových bábkarov Anderlovcov z Radvane (2010), Ľudové bábkové divadlo v Európe (2010), Slovenská brána (2012, spolu s P. Ivaničom), Slovenský Loutkář 1928 (2018, spolu s M. Babiakom a J. Blechom) viacerých odborných prác a štúdií publikovaných doma i v zahraničí. Okrem toho sa venuje tvorbe televíznych a divadelných scenárov, supervízii a dramaturgických koncepcií. Ako autor vytvoril pre SĽUK veselohry pre deti Gašparko (2005) a Zvuky nie sú muky (2014), multimediálny projekt Obrázky zo Slovenska (2007), tanečné inscenácie Chorea Slovaca (2012), Krížom-krážom (2013), Komédia o stvorení sveta a o tom, čo bolo potom (2014), Genezis (2017) a Krajinka (2018).

VUPCH