Visegrad Strategy Grant

Konferencia "Resonances 2: Beyond Friendships: Regional Cultural Transfer in the Art of the 70´s", 11. - 12. 5. 2022

Pozývame vás na konferenciu "Resonances 2: Beyond Friendships: Regional Cultural Transfer in the Art of the 70´s“, ktorá sa uskutoční 11.-12. mája 2022 (prezenčne aj online) a je súčasťou vedecko-výskumného projektu Visegrad Strategy Grant "Resonances: Regional and Transregional Cultural Transfer in the Art of the 1970s."

Program konferencie a abstrakty prednášok sú dostupné na stránke:  

Resonances — Resonances (artpool.hu)

Call for papers_Exhibition as a Medium in the Block

Dávame do pozornosti CFP na konferenciu "Exhibition as a Medium in the Block", ktorá sa uskutoční v Prahe 10.-11.11. 2022 v rámci Visegrad Strategy Grantu "Resonances: Regional and Transregional Cultural Transfer in the Art of the 1970s".

Konferencia "Resonances 1: Non-conformist art under socialism ...", 2. 3. 2022

Pozývame vás na konferenciu "Non-conformist art under socialism in Central Eastern Europe and its transnational networks: parallel structures, communicating channels and nodes", ktorú skoncipovala a zorganizovala Dr. A. Euringer Bátorová. Konferencia sa uskutoční 2. marca 2022 (online) a je súčasťou vedecko-výskumného projektu Visegrad Strategy Grant "Resonances: Regional and Transregional Cultural Transfer in the Art of the 1970s."

Na konferenciu sa dá pripojiť priamo cez projektovú stránku, kde bude live-stream (nie je potrebné sa registrovať):

https://resonances.artpool.hu/conferences/1

Program konferencie a abstrakty prednášok sú dostupné tu.

FB event:

https://facebook.com/events/s/non-conformist-art-under-socia/981469912802115/

Projekt Resonances

 

Katedra Dejín výtvarného umenia získala v zastúpení Dr. Andrey Euringer Bátorovej Visegrad Strategy Grant s názvom "Resonances: Regional and Transregional Cultural Transfer in the Art of the 1970s", ktorý začne od 1. decembra 2021. Projekt je zameraný na výskum alternatívneho a neoficiálneho umenia a kultúrny transfer medzi krajinami Višegradskej štvorky. Projekt vznikol v spolupráci s poprednými vedeckými inštitúciami KEMKI/Artpool Art Research Center v Budapešti, Vedecko-výskumné pracovište AVU v Prahe a Piotr Piotrowski Center na Universite Adama Mickiewicza v Poznani. Základné informácie nájdete na nasledovnej stránke, ktorá sa bude priebežne aktualizovať:  https://resonances.artpool.

https://resonances.artpool.hu/

https://resonances.artpool.hu/