Členovia katedry

Profesori:

Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc. - emeritný profesor

Prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc.

 

Docenti:

Doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD. - správca čiastkovej knižnice katedry

Doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc. - vedúci katedry

Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD. - katedrový koordinátor pre mobility

 

Odborní asistenti:

PhDr. Zuzana Nemcová, CSc. - študijný poradca

 

Mgr. Ján Valo, PhD. - tajomník katedry

 

Externí učitelia:

Ing. Jozef Hanus, PhD.

PhDr. Mária Munková

PhDr. Veronika Nováková, PhD.

Mgr. Pavol Pytlík

Doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.

 

Doktorandi v dennej forme štúdia:

Mgr. Mária Balážová - prerušené štúdium

Mgr. Michal Celnar

Mgr. Balázs Csiba

Mgr. Rastislav Luz

Mgr. Adriana Varhoľová

 

 

Doktorandi v externej forme štúdia:

Mgr. Robert Gregor Maretta - prerušené štúdium