Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Kde nás nájdete?


Sídlo Katedry archeológie na Gondovej 2 v Bratislave.

Adresa

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Katedra archeológie

Gondova ulica 2

SK-811 02 Bratislava 1

Telefónne číslo

+421 2 9013 1285


Erika Makarová

Webmaster katedry

Mgr. Erika Makarová, Ph.D.

Email: erika.makarovauniba.sk

Sem môžete zasielať pripomienky a podnety k webovej stránke Katedry archeológie.