Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Kde nás nájdete?


Sídlo Katedry archeológie na Gondovej 2 v Bratislave.

Adresa

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Katedra archeológie

Gondova 2, P.O.BOX 32

SK-814 99 BratislavaPeter Tóth

Webmaster katedry

Mgr. Peter Tóth, PhD.

Email: peter.tothuniba.sk

Sem môžete zasielať pripomienky a podnety k webovej stránke Katedry archeológie.