Kontakt

Sídlo Katedry archeológie na Gondovej 2 v Bratislave.

Adresa

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Katedra archeológie

Gondova ulica 2

811 02 Bratislava 1

Sekretariát katedry

Mgr. Jaroslava Cedzová

+421 2 9013 2150

jaroslava.cedzova@uniba.sk

Kde nás nájdete v budove?

  • sekretariát: 3. poschodie, miestnosť G318
  • pracovne: 3. poschodie, miestnosti G324-327
  • učebne: prízemie, miestnosť G5 a 3. poschodie, miestnosť 328
  • knižnica: prízemie, miestnosť G5