Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Knižnica

Pracovníčka knižnice: Mgr. Andrea Bondorová

Č. dverí: G5

Telefón: 02/ 59 339 416

Email: andrea.bondorovauniba.sk

Otváracie hodiny
Po-Pi9:00-16:00

  

Súborný online katalóg UK

Centrálny register záverečných prác


Prírastky knižnice

Novinky za marec 2019

Bóna, M./Tihányiová, M.: Hrad Hrušov. Sprievodca po zrúcanine hradu. [Nitra-Janíkovce] [2015].

Budaj, M./Hunka, J.: Nálezy mincí na Slovensku. 5/1. Bratislava, Nitra 2018.

Budaj, M.: Košický zlatý poklad. Bratislava 2007.

Čapek, L. a kol.: Technologie výroby a archeometrické studium středověké keramiky. Plzeň, Brno 2018.

Čižmář, M.: Mohylníky ve Ždánickém lese. Brno 2014.

Čižmářová, J.: Keltská pohřebiště z Holubic a Křenovic. Brno 2009.

Čižmářová, J.: Keltské pohřebiště v Brně-Maloměřicích. Brno 2005.

Danko, Š./Malovcová, B. (zost.): Spišská Stará Ves. Prešov 2008.

Fojtík, P.: Mohylová kultura střední doby bronzové na Prostějovsku I. Katalog nálezů. Sv. 1. Brno 2015.

Fojtík, P./Šmíd, M.: Slovanské hroby a pohřebiště na Prostějovsku. Brno 2008.

Frontiers of the Roman Empire Danube limes. From Trajan to Marcus Aurelius. Bratislava 2018.

Gablík, I.: Kapitoly zo života obce Spišské Bystré. Spišské Bystré 2014.

Geisler, M./Kohoutek, J.: Vysoké Pole – Klášťov. Inventář hromadných nálezů železných předmětů a shrnutí terénních výzkumných sezon 2005-2007. Brno 2014.

Geislerová, K./Parma, D. (eds.): Výzkumy 2011 – 2016. Brno 2018.

Gembešová, L./Šenkirik, R./Bakaljarová, H. (eds.): Dunajský Limes a odkaz rímskej antiky na ľavom brehu Dunaja. Zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2018. Bratislava 2018.

Harničár, A.: Vikartovce. [Kežmarok] 2013.

Hlava, M./Vích, D.: Laténské osídlení Boskovicka. Laténské osídlení Uničovska. Českomoravské pomezí v době římské. Brno 2007.

Kneblová, H.: Život v českých zemích ve středověku. Praha 2016.

Kohoutek, J.: Hrady v oblasti Vizovické vrchoviny. Pozdně středověké kachle z hradu Rožnova. Brno 2003.

Kolář, J.: Kultura se šňůrovou keramikou v povodí říčky Hané na střední Moravě. Pohřební areály z prostoru dálnice D1 v úseku Vyškov-Mořice a dalších staveb. Brno 2011.

Kollárová, Z./Malovcová, B./Simkanič, J.: Veľká 1268-2018. Rozpomínania a návraty. [Kežmarok] 2018.

Kvasnicová, M./Šeregi, M. (zost.): Architektúra kláštorov a rehoľných domov na Slovensku. Dejiny a pamiatková ochrana. Bratislava 2018.

Malovcová, B.: Gánovce, Filice. Krakov 2017.

Malovcová, B.: Minulosť a súčasnosť Krížovej Vsi. 1290-2002. Krížová Ves [2002].

Malovcová, B.: História jednej myšlienky. Svit (1934-2009). Spišská Nová Ves 2009.

Matějíčková, A./Dvořák, P. (eds.): Pohřebiště z období zvoncovitých pohárů na trase dálnice D1 Vyškov – Mořice. Sv. 1. Vyhodnocení. Brno 2012.

Matějíčková, A./Dvořák, P. (eds.): Pohřebiště z období zvoncovitých pohárů na trase dálnice D1 Vyškov – Mořice. Sv. 2 a 3. Katalog; plány. Brno 2012.

Ondráček, J./Dvořák, P./Matějíčková, A.: Siedlungen der Glockenbecherkultur in Mähren. Katalog der Funde. Brno 2005.

Parma, D.: Sídelní areály střední a mladší doby bronzové z trasy dálnice D1 u Vyškova. Část 1. Brno 2011.

Sedláček, R.: Domamyslice - pohřebiště lidu popelnicových polí. Brno 2005.

Sievers, S.: Die Waffen aus dem Oppidum von Manching. Text und Tafeln. Wiesbaden 2010.

Sievers, S./Leicht, M./Ziegaus, B.: Ergebnisse der Ausgrabungen in Manching-Altenfeld 1996-1999. Teil 1. Text und Beilagen. Wiesbaden 2013.

Sievers, S./Leicht, M./Ziegaus, B.: Ergebnisse der Ausgrabungen in Manching-Altenfeld 1996-1999. Teil 2. Text. Wiesbaden 2013.

Staššíková-Štukovská, D. (zost.): Historické sklo. Multidisciplinárne o historickom skle. 3. Bratislava 2018.

Šmíd, M.: Mohylová pohřebiště kultury nálevkovitých pohárů na Moravě. Brno 2003.

Šmíd, M.: Kostrové a žárové pohřebiště kultury s lineární keramikou v Kralicích na Hané, Střední Morava. Věnováno památce Miloše Čižmáře. Brno 2012.

Šmíd, M.: Nálevkovité poháry na Moravě. Brno 2017.

Šmíd, M./Dreslerová, G./Přichystal, A.: Hrad u Bílovic. Eneolitické hradisko na Prostějovsku. Brno 2010.

Vích, D.: Nálezy kultury lužických popelnicových polí na českomoravském pomezí. Brno 2010.

Winger, K.: Baubefunde und Siedlungsentwicklung der Südumgehung im Oppidum von Manching. Wiesbaden 2015.

Periodiká:

Annual of the British school at Athens 113/2018. Cambridge.

Archaeologia Austriaca 102/2018. Wien.

Archaeologia historica 43/2018/1, 2. Brno.

Archaeological reports 64/2017-2018. Cambridge.

Athenische Mitteilungen 133/2018. Berlin.

Heritage Turkey 7/2017. Ankara.

Munibe 69/2018. Donostia.

Pontica 48-49/2016 - supplementum 4, Constanta.

Pontica 50/2017. Constanta.

Pravěk – NŘ 19/2009. Brno.

Pravěk – NŘ 21/2013. Brno.

Pravěk – NŘ 22/2014. Brno.

Pravěk – NŘ 23/2015. Brno.

Pravěk – NŘ 24/2016. Brno.

Pravěk – NŘ 25/2017. Brno.

Studia archaeologica Brunensia 1/2018. Brno.

Studia historica Nitriensia 22-1/2018. Nitra.

Studia historica Nitriensia 22-2/2018. Nitra.

Novinky za február 2019

Arnold, B./Gibson, D. B. (eds.): Celtic chiefdom, Celtic state. The evolution of complex social systems in prehistoric Europe. Cambridge 1995.

Bátora, J.: Slovensko v staršej dobe bronzovej. Bratislava 2018.

Bátora, J.(ed.): Anton Točík - legenda slovenskej archeológie. Nitra 2018.

Bender, H.: Die Ausgrabungen 1978-1980 in der Klosterkirche Heiligkreuz zu Passau-Niedernburg. 1. Kallmünz/Opf. 2018.

Bender, H.: Die Ausgrabungen 1978-1980 in der Klosterkirche Heiligkreuz zu Passau-Niedernburg. 2. Kallmünz/Opf. 2018.

Bokiniec, E.: Szynych, gm. Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie. Tom 2. Katalog. Stanowisko 11 i 13. Toruń 2018.

Cunliffe, B. W.: The Celtic world. London 1992.

Djakova, O. V.: Gosudarstvo Bochaj. Archeologija, istorija, politika. Moskva 2014.

Djakova, O. V.: Vojennoje zodčestvo Centraľnogo Sichote-Alinja v drevnosti i strednevekovje. Moskva 2009.

Endert, D. van: Das Osttor des Oppidums von Manching. Stuttgart  1987.

Felcan, M./Felcanová, Z.: Reca. Katalóg nálezov z mohýl zo staršej doby železnej. Bratislava  2018.

Garrow, D./Gosden, Ch./Hill, D. J. (eds.): Rethinking Celtic art. Oxford 2008.

Grigoriev, S. A.: Ancient Indo-europeans. Chelyabinsk 2002.

Haywood, J.: The historical atlas of the Celtic world. London 2001.

Hänsel, B./Medović, P.: Vorbericht über die jugoslawisch-deutschen. Ausgrabungen in der Siedlung von Feudvar bei Mošorin (Gem. Titel, Vojvodina) von 1986-1990. Bronzezeit - Vorrömiche Eisenzeit. Berlin 1991.

Kruk, J./Milisauskas, S./Włodarczak, P.: Radiocarbon dates and Bayesian analysis of the Neolithic settlement at Bronocice, fourth millennium BC. Kraków 2018.

Kruta, V.: Celts. London 2004.

Pažinová, N./Borzová, Z. (eds.): Stredné Slovensko v stredoveku. Vývoj osídlenia regiónu pred udelením mestských privilégií mestu Zvolen. Zvolen 2018.

Scherrer, P./Aurenhammer, M. (eds.): Landeshauptstadt St. Pölten. 2. Archäologische Bausteine. Wien 1994.

Megaw, M. R./Megaw, J. V. S.: Celtic art. From its beginnings to the Book of Kells. London  1989.

Niklová, M./Pažinová, N.: Archeológia pravekých domácností. Nitra 2018.

Poláček, L.: The Mikulčice-Valy Stronghold and Great Moravia. Brno 2018.

Sklenář, K.: Počátky archeologie v Čechách. Od prvních kronik na práh období romantismu (12.-18. století). Praha 2018.

Szabó, M.: Repülés a múltba. A légirégészet története. Pécs 2018.

Schubert, E.: Studien zur frühen Bronzezeit an der mittleren Donau. Berlin 1974.

Teichner, F. (zost.): Mirobriga.  Eine Stadt im fernen Westen des Imperium Romanum. Marburg 2018.

 

Periodiká:

Archaeology international 2018. London.

Bericht der Bayerischen Bodendenkmalpflege 59/2018. München 2018.

Bulletin del´association pro aventico 58/2017. Avenches.

Gemer-Malohont 14/2018. Rimavská Sobota.

Historická revue 2/2019. Bratislava.

Kultúrne dejiny 2/2018. Ružomberok.

Kultúrne dejiny – supplementum 2018. Ružomberok.

Metalla 23/2017/2. Bochum.

Metalla 24/2018/1. Bochum.

Monumentorum tutela 28/2018. Bratislava.

Monumentorum tutela 29/2018. Bratislava.

Památky archeologické 109/2018. Praha.

Přehled výzkumú 59/2018/1. Brno.

Recherches archéologiques 8/2016. Kraków.

Slovenská archeológia 66/2018/2. Nitra.

Sprawozdania archeologiczne 70/2018. Kraków.

Vlastivedný zborník Považia 27/2015. Žilina.

Zborník SNM – História 53/2016. Bratislava.

Novinky za január 2019

Albrecht, U.: Šľachtické sídlo v stredoveku. Štúdie vzťahu  architektúry a životného prostredia v západnej a severnej Európe. Bratislava 2018.

Bouzek, J./Vokolek, V.: The Knovíz cemeteries in Křepenice and Hřiměždice. Pragae 2012.

Carr, G./Stoddart, S. (eds.): Celts from antiquity. Cambridge 2002.

Čižmářová, J.: Keltové na Moravě. Průvodce stejnojmennou výstavou, Moravské zemské muzeum - Dietrichsteinský palác 2.5.2001-30.10.2001. Brno 2001.

Danielisová, A./Mangel, T.: České Lhotice. Keltské oppidum na úpatí Železných hor. Nasavrky 2008.

Dautova-Ruševljan, V./Vujović, M.: Kasnoantički šlem iz Jarka. Novi Sad 2011.

Golec, M.: The phenomenon of Býčí Skála Cave. Landscape, cave and mankind. Olomouc 2017.

Haywood, J.: Die Zeit der Kelten. Ein Atlas. Frankfurt am Main 2007.

Kern, A. (ed.): Situlen. Bilderwelten zwischen Etruskern und Kelten auf antikem Weingeschirr. Morbach 2009.

Kimming, W.: Vorzeit an Rhein und Donau. Südwestdeutschland-Nordschweiz-Ostfrankreich. Lindau 1958.

Kolb P.: Wer waren die Kelten? Juniorkatalog des Museumspädagogischen Zentrums München in Zusammenarbeit mit der Prähistorischen Staatssammlung München. München 1993.

Kuckenburg, M.: Die Kelten in Mitteleuropa. Stuttgart 2004.

Laharnar, B./Turk, P.: Iron age stories from the crossroads. Ljubljana 2018.

Laing, L./Laing, J.: Art of the Celts. From 700 BC to the Celtic revival. London 1992.

Lemos, F. S./Cruz, G. C. (eds.): Citania de Briteiros. Povoado proto-histórico. Guimaraes 2011.

Mírová, Z./Golec, M.: Hallstatt magnate graves from Brno-Holásky 1 and 2 in the Central European context. Olomouc 2018.

Möllers, S./Stein, F./Zehm, B. (eds.): Rätsel Schnippenburg. Sagenhafte Funde aus der Keltenzeit. Bonn 2007.

Nescjarčuk, L. M.: Zamki, palacy, parki Berascejščyny X - XX stagoddzjaju. Gistoryja, stan, perspekzyvy. Minsk 2002.

Ployer, R.: Der norische Limes in Österreich. Horn 2018.

Presser, K.: Das Kelheimer Mitterfeld - eine keltische Fundgrube. Kelheim 2013.

Rebkowski, M. (ed.): Lubin. Early Medieval stronghold at the mouth of the Oder river. Szczecin 2018.

Schwarzhuber, M.: Der römische Kastellvicus von Pförring. Kallmünz/Opf. 2018.

Windholz-Konrad, M.: Urnenfelderzeitliche Mehrstückhorte aus dem Salzkammergut zwischen Ödensee und Hallstättersee. Horn 2018.

 

Periodiká:

Archaeologia historica Polona 25/2017. Toruń.

Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 96/2015. Frankfurt am Main.

Dacia 59/2015. Bucurest.

Dacia 60/2016. Bucurest.

Finkst Museum 2018. Helsinki.

Informátor 29/2018, 1-2. Nitra.

Kwartalnik historii i kultury naukowej 66/2018, 2. Warszawa.

Mainzer archäologischer Zeitschrift 11/2018. Mainz.

Suomen museo 125/2018. Helsinki.

Varstvo spomenikov 50/2018. Ljubljana.