Mgr. Tomáš Pišúth

Stručný životopis

 • od roku 2018: doktorandské štúdium, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, dizertačná práca „Neodarvinizmus v archeológii (prípadové štúdie z praveku)“ (školiteľ prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.)
 • 2015-2017: magisterské štúdium, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, diplomová práca „Neolitizácia z pohľadu neo-darwinistickej archeológie“ (školiteľ: Mgr. Martin Bača, PhD.)
 • 2012-2015: bakalárske štúdium, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, bakalárska práca „Mezolit v stredoeurópskom kontexte. Stav bádania“ (školiteľ: Mgr. Jana Mellnerová, PhD.)

Terénna činnosť

 • 2018:
  • Šahy, výskum opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej, vedúci výskumu prof. J Bátora
  • Senica-Kolónia, zisťovací prieskum, polykultúrna lokalita, vedúci výskumu Dr. Martin Bača
 • 2017: Šahy, výskum opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej, vedúci výskumu prof. J Bátora
 • 2016: Rybník, výskum opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej, vedúci výskumu prof. J Bátora
 • 2015:
  • Pezinok, časť Cajla, zisťovací výskum protitankovej priekopy z 2. svetovej vojny (SAHI, Dr. Hulínek, Mgr. D. Kendrala)
  • Rybník, výskum opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej, vedúci výskumu prof. J Bátora
 • 2014:
  • Rybník, výskum opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej, vedúci výskumu prof. J Bátora
  • Ludanice-Mýtna Nová Ves, výskum pohrebiska zo staršej doby bronzovej, vedúci výskumu prof. J. Bátora
  • Vráble, výskum opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej, vedúci výskumu prof. J Bátora a Dr. K. Rassmann
 • 2013: Prešov-Šalgovík, polykulúrna lokalita, vedúca výskumu dr. M. Kotorová (múzeum Hanušove n. Topľou)