Členovia katedry

Profesor

univ. prof. Timothy Taylor, MA, PhD, FSA, FRSA

Timothy Taylor

Č. dverí: G327

Konzultačné hodiny: podľa dohody emailom

Telefón: +421 2 9013 2166

Email: timothy.tayloruniba.sk

Odborné zameranie

  • Pravek ľudstva; neskorší pravek vo východnej Európe so špeciálnym zameraním na stepnú oblasť; speleoarcheológia; dejiny otroctva; dejiny sexuality; teória a metóda v archeológii. 

 

Docenti

Mgr. Martin Bača, PhD. (študijný poradca; koordinátor zahraničných mobilít)

Martin Bača

Č. dverí: G324a

Konzultačné hodiny: streda, 12:30-14:30

Telefón: +421 2 9013 1285

Email: martin.bacauniba.sk

Odborné zameranie

  • Doba bronzová v Európe, teória a metóda v archeológii

Priebežná rozvrhovaná výučba

KódNázov predmetu
FiF.KArch/A-boAE-009/00Úvod do archeológie
FiF.KArch/A-boAE-117/15Doba bronzová
FiF.KArch/A-boAE-118/15Seminár z doby bronzovej
FiF.KArch/A-boAE-122/15Doba halštatská
FiF.KArch/A-boAE-123/15Seminár z doby halštatskej a laténskej
FiF.KArch/A-boAE-144/16Teória a metóda v archeológii
FiF.KArch/A-boAE-145/16Experimentálna archeológia
FiF.KArch/A-moAE-200/15 Doba kamenná a bronzová v Európe
FiF.KArch/A-moAE-201/15Doba halštatská až sťahovanie národov
FiF.KArch/A-moAE-205/15Metodológia archeológie
FiF.KArch/A-moAE-301/15Doba bronzová v Európe

 
Ďalšie informácie

Mgr. Tomáš König, PhD. (vedúci katedry)

Tomáš König

Č. dverí: G325b

Konzultačné hodiny: streda 9:05–10:35  

Telefón: +421 2 9013 2230

Email: tomas.koniguniba.sk

Odborné zameranie

  • Včasný stredovek, stredoveká keramika.

 

 

 

 

 

Priebežná rozvrhovaná výučba

KódNázov predmetu
FiF.KArch/A-boAE-045/10Materiálna kultúra 2 - praktické cvičenie
FiF.KArch/A-moAE-408/15Pohrebný rítus a náboženské predstavy
FiF.KArch/A-boAE-107/15Proseminár zo stredoveku
FiF.KArch/A-moAE-403/15Protohistorická a historická archeológia
FiF.KArch/A-boAE-012/00Prví Slovania na území Slovenska a Avari
FiF.KArch/A-boAE-022/00Seminár zo slovanskej archeológie
FiF.KArch/A-moAE-404/15Sídlisková a urbánna archeológia
FiF.KArch/A-moAE-202/15Stredná Európa v období stredoveku
FiF.KArch/A-moAE-401/15Včasný stredovek v strednej Európe
FiF.KArch/A-boAE-019/00Veľká Morava
FiF.KArch/A-moAE-002/20Výberový seminár z protohistorickej a historickej archeológie

 
Ďalšie informácie

Roderick B. Salisbury, Ph.D., M.A., B.A.

Roderick B. Salisbury

Číslo dverí: G326

Konzultačné hodiny: Streda, 10:00-1I:00 a po dohode mailom

Telefón: TBD

Email: roderick.salisbury@uniba.sk

Odborné zameranie

  • vzťahy človeka a prírody; spoločenská organizácia a využívanie priestoru; neolit, eneolit a doba bronzová v strednej a juhovýchodnej Európe; prekolumbovské osídlenie sevorovýchodnej Ameriky; geoarcheológia; aplikovaná veda v archeológii

 Priebežná rozvrhovaná výučba

KódNázov predmetu
FiF.KArch/A-boAE-144/16Teória a metóda v archeológii
FiF.KArch/A-boAE-002Neolit
FiF.KArch/A-boAE-013Eneolit
FiF.KArch/A-boAE-116/15Úvod do prírodných vied v archeológii 1
FiF.KArch/A-boAE-135/15Absolútne datovanie v humanitných vedách
FiF.KArch/A-moAE-204/15Úvod do prírodných vied v archeológii 2
FiF.KArch/A-moAE-308/15Ekofakty a prírodné prostredie

 

Odborní asistenti

Mgr. Katarína Hladíková, PhD.

Č. dverí: G325a

Konzultačné hodiny: štvrtok 9:30–10:30

Telefón:  +421 2 9013 2228

Email: katarina.hladikovauniba.sk

Odborné zameranie

  • prehistorická, protohistorická, klasická archeológia, počítačová podpora v archeológii, archeológia detstva

 

Priebežná rozvrhovaná výučba

KódNázov predmetu
FiF.KArch/A-boAE-011/00Slovensko v dobe rímskej
FiF.KArch/A-boAE-015/00Seminár z doby rímskej
FiF.KArch/A-boAE-028/00Počítačová podpora v archeológii
FiF.KArch/A-boAE-114/09GIS v archeológii
FiF.KArch/A-boAE-044/10Materiálna kultúra 1 - praktické cvičenie
FiF.KArch/A-moAE-201/15Doba halštatská až sťahovanie národov
FiF.KArch/A-moAE-405/15Doba rímska a sťahovanie národov v kontexte európskeho vývoja
FiF.KArch/A-moAE-208/15Počítačová podpora v archeológii 2

 

 Ďalšie informácie

Mgr. Jana Mellnerová, PhD.

Jana Mellnerová (Šuteková)

Č. dverí: G324b

Konzultačné hodiny: v akademickom roku 2019-2020 v stredu mimo vyučovania alebo po dohode e-mailom

Telefón: +421 2 9013 2282

Email: jana.mellnerovauniba.sk

Odborné zameranie

  • Obdobie neolitu a eneolitu, epilengyel, badenská kultúra a postbadenské obdobie, bošácka kultúra, jevišovická kultúra.

Priebežná rozvrhovaná výučba

KódNázov predmetu
FiF.KArch/A-boAE-002/00Neolit
FiF.KArch/A-boAE-013/00Eneolit
FiF.KArch/A-boAE-025/15Proseminár z praveku
FiF.KArch/A-boAE-106/15Seminár z neolitu
FiF.KArch/A-boAE-111/15Seminár z eneolitu
FiF.KArch/A-moAE-300/15Neolit v Európe
FiF.KArch/A-moAE-305/15Eneolit v Európe
FiF.KArch/A-moAE-001/20Výberový seminár z prehistorickej archeológieĎalšie informácie

Mgr. Andrej Vrtel, PhD.

Andrej Vrtel

Č. dverí: G325b

Konzultačné hodiny: štvrtok, 12:35-14:05, prípadne po dohovore mailom

Telefón: +421 2 9013 2231

Email: andrej.vrteluniba.sk

Odborné zameranie

  • Doba laténska, metódy terénneho výskumu, ochrana a prezentácia archeologických pamiatok.

Priebežná rozvrhovaná výučba

KódNázov predmetu
FiF.KArch/A-boAE-004/00Metódy terénneho výskumu 1
FiF.KArch/A-boAE-032/00Metódy terénneho výskumu 2
FiF.KArch/A-boAE-045/10Materiálna kultúra 2 - praktické cvičenie
FiF.KArch/A-boAE-121/15Ochrana a prezentácia archeologických pamiatok
FiF.KArch/A-boAE-123/15Seminár z doby halštatskej a laténskej
FiF.KArch/A-boAE-124/15Doba laténska
FiF.KArch/A-moAE-201/15Doba halštatská až sťahovanie národov
FiF.KArch/A-moAE-203/15Metódy terénneho výskumu 3
FiF.KArch/A-moAE-306/15Doba halštatská v Európe
FiF.KArch/A-moAE-400/15Doba laténska v Európe
FiF.KArch/A-moAE-403/15Protohistorická a historická archeológia
FiF.KArch/A-moAE-404/15Sídlisková a urbánna archeológia
FiF.KArch/A-moAE-408/15Pohrebný rítus a náboženské predstavy
FiF.KArch/A-moAE-002/20Výberový seminár z protohistorickej a historickej archeológie

 
Ďalšie informácie

 

Interní doktorandi

Mgr. Jakub Hájnik

Č. dverí: G326

Telefón: +421 2 9013 1285

Email: hajnik3uniba.sk

Odborné zameranie

Mgr. Dominik Lane

Dominik Lane

Konzultačné hodiny: po dohovore mailom

Telefón: 

Email: lane1@uniba.sk

Odborné zameranie

  • Doba popolnicových polí, depoty a deponovanie.

 

 

Mgr. Tomáš Pišúth

Tomáš Pišúth

Č. dverí: G326

Telefón: +421 2 9013 1285

Email: pisuth1uniba.sk

Odborné zameranie

  • metóda a teória v archeológii (evolučná archeológia), obdobie neolitu v Európe (predovšetkým problematika neolitizácie)


Ďalšie informácie

 

 

 

Pracovníčka knižnice

Mgr. Andrea Bondorová

Andrea Bondorová

Č. dverí: G5

Telefón: +421 2 9013 2193

Email: andrea.bondorovauniba.sk