Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Pozývame Vás na XVIII. ročník konferencie Počítačová podpora v archeológii

Termín a miesto konania: 29. – 31. máj 2019, Kočovce - učebno-výcvikové zariadenie Stavebnej fakulty STU

Kontakt: pocitacovapodpora2019gmail.com

viac info na: https://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-geodetickych-zakladov/pocitacova-podpora-v-archeologii-2019.html?page_id=7396

Udelenie Striebornej medaily Univerzity Komenského Špičkovému vedeckému tímu Filozofickej fakulty z Katedry archeoógie

Špičkový vedecký tím na Katedre archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Akreditačná komisia zverejnila v druhej polovici roka 2017 výsledky druhého kola posudzovania špičkových vedeckých tímov pôsobiacich na slovenských vysokých školách, medzi ktoré zaradila aj tím archeológov z Filozofickej fakulty UK v Bratislave.
Z oblastí humanitných a spoločenských vied boli v druhom kole úspešné iba štyri tímy na celom Slovensku a medzi nimi sú aj výskumníci pod vedením Prof. PhDr. Jozefa Bátoru, DrSc., vedúceho Katedry archeológie FiF UK. Členmi špičkového tímu „Archeológia: moderný výskum na Slovensku“ sú okrem neho aj Dr. Peter Barta, Dr. Tomáš König, Prof. Eduard Krekovič, Dr. Jana Mellnerová Šuteková, Doc. Michal Slivka a Dr. Andrej Vrtel.

Dňa 13. 12. 2017 bol členom špičkového vedeckého tímu katedry archeológie v Rektorskej sieni slávnostne  udelený diplom a Strieborná medaila UK, ktorú z rúk rektora Univerzity Komenského Prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD. prevzal vedúci Katedry archeológie Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.


Upozornenie k predmetu odborná prax

Vyplnené potvrdenia o absolvovaní praxe na archeologickom terénnom výskume je potrebné odovzdať počas zápočtového týždňa do priečinku v miestnosti G326.