Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

DOKTORANDSKÉ KOLOKVIUM

program Doktorandského kolokvia

Dňa 7. 11. 2019 sa na Katedre archeológie FF UKF v Nitre bude konať Doktorandské kolokvium, ktorého spoluorganizátorom je aj naša katedra. Prezentovať nás tam budú dvaja doktorandi.

Všetci ste srdečne vítaní!

Program (*.pdf)

Prémia Literárneho fondu pre prof. Jozefa Bátoru za Slovensko v staršej dobre bronzovej

obálka knihy Slovensko v staršej dobe bronzovej

Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc. získal prémiu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2018 za svoju knihu Slovensko v staršej dobe bronzovej.

Výpravná publikácia prináša ucelený obraz o kultúrno-historickom vývoji a živote človeka v staršej dobe bronzovej na území Slovenska (2300 – 1500 pred n. l.). a zahŕňa výsledky najnovších systematických terénnych výskumov Katedry archeológie FiF UK v Bratislave, ktoré boli realizované samostatne aj v úzkej spolupráci s domácimi a zahraničnými inštitúciami (Archeologický ústav SAV Nitra a RGK DAI Frankfurt am Main/SRN).

ARCHEOLOGIE & ANTROPOLOGIE IV.

Srdečne Vás pozývame na konferenciu "Archeologie & Antropologie IV. Sociální marginalita v minulosti: Na okraji společnosti tehdy a/nebo na okraji zájmu dnes?", ktorá sa bude konať dňa 21. 11. 2019 v Prahe.

Viac info tu.

26. MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM "STARŠIA DOBA BRONZOVÁ V ČECHÁCH, NA MORAVE A NA SLOVENSKU"

Srdečne Vás pozývame na 26. medzinárodné sympózium "Staršia doba bronzová v Čechách, na Morave a na Slovensku", ktoré sa bude konať v dňoch 21. - 24. 10. 2019 v Modre.

Viac info tu.

Udelenie Striebornej medaily Univerzity Komenského Špičkovému vedeckému tímu Filozofickej fakulty z Katedry archeoógie

Špičkový vedecký tím na Katedre archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Akreditačná komisia zverejnila v druhej polovici roka 2017 výsledky druhého kola posudzovania špičkových vedeckých tímov pôsobiacich na slovenských vysokých školách, medzi ktoré zaradila aj tím archeológov z Filozofickej fakulty UK v Bratislave.
Z oblastí humanitných a spoločenských vied boli v druhom kole úspešné iba štyri tímy na celom Slovensku a medzi nimi sú aj výskumníci pod vedením Prof. PhDr. Jozefa Bátoru, DrSc., vedúceho Katedry archeológie FiF UK. Členmi špičkového tímu „Archeológia: moderný výskum na Slovensku“ sú okrem neho aj Dr. Peter Barta, Dr. Tomáš König, Prof. Eduard Krekovič, Dr. Jana Mellnerová Šuteková, Doc. Michal Slivka a Dr. Andrej Vrtel.

Dňa 13. 12. 2017 bol členom špičkového vedeckého tímu katedry archeológie v Rektorskej sieni slávnostne  udelený diplom a Strieborná medaila UK, ktorú z rúk rektora Univerzity Komenského Prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD. prevzal vedúci Katedry archeológie Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.


Upozornenie k predmetu odborná prax

Vyplnené potvrdenia o absolvovaní praxe na archeologickom terénnom výskume je potrebné odovzdať počas zápočtového týždňa do priečinku v miestnosti G326.