Aktuality

Rozhovor s vedúcim katedry prof. Jozefom Bátorom v časopise Téma

Udelenie Striebornej medaily Univerzity Komenského Špičkovému vedeckému tímu Filozofickej fakulty z Katedry archeoógie

 

Špičkový vedecký tím na Katedre archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Akreditačná komisia zverejnila v druhej polovici roka 2017 výsledky druhého kola posudzovania špičkových vedeckých tímov pôsobiacich na slovenských vysokých školách, medzi ktoré zaradila aj tím archeológov z Filozofickej fakulty UK v Bratislave.
Z oblastí humanitných a spoločenských vied boli v druhom kole úspešné iba štyri tímy na celom Slovensku a medzi nimi sú aj výskumníci pod vedením Prof. PhDr. Jozefa Bátoru, DrSc., vedúceho Katedry archeológie FiF UK. Členmi špičkového tímu „Archeológia: moderný výskum na Slovensku“ sú okrem neho aj Dr. Peter Barta, Dr. Tomáš König, Prof. Eduard Krekovič, Dr. Jana Mellnerová Šuteková, Doc. Michal Slivka a Dr. Andrej Vrtel.

Dňa 13. 12. 2017 bol členom špičkového vedeckého tímu katedry archeológie v Rektorskej sieni slávnostne  udelený diplom a Strieborná medaila UK, ktorú z rúk rektora Univerzity Komenského Prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD. prevzal vedúci Katedry archeológie Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.

Zo života katedry

Odborná exkurzia

Pre všetky ročníky: hodnotenie za účasť na exkurzii v ZS a LS akademického roka 2016/2017 zapisuje vyučujúci, s ktorým ste exkurziu absolvovali. Do indexu si ho dajte zapísať čo najskôr.


Upozornenie k predmetu odborná prax

Vyplnené potvrdenia o absolvovaní praxe na archeologickom terénnom výskume je potrebné odovzdať počas zápočtového týždňa do priečinku v miestnosti č. 326.


Konferencie, výstavy, rôzne...

Quo vadis slovenská archeológia?

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV organizuje tretie diskusné fórum "Quo vadis slovenská archeológia? (Ešte ideme?)". Stretnutie sa uskutoční 14. februára 2018 (streda) o 9:47, miesto konania: Katedra archeológie FiF UK v Bratislave, č. G5 (prízemie).

Sú vítané príspevky o problémoch slovenskej archeológie, návrhy, koncepcie a pod. Ešte stále je o čom diskutovať... Podujatie je otvorené pre všetkých archeológov, nielen pre členov SAS.

Svoje príspevky môžete prihlásiť na tejto adrese: eduard.krekovicuniba.sk

Pozvánka na konferenciu