Ročník 6 (2021), číslo 1-2

TIRÁŽ (*.pdf)

Musaica archaeologica 6/1-2, 2021, 1-6. Online. 6.12.2021.


Štúdie

Společenský význam těžby kamenných surovin ve středoevropském neolitu a eneolitu (*.pdf)
Jan Fišer

Musaica archaeologica 6/1-2, 2021, 7–20. Online. 6.12.2021.

Princezny z Hájku. K problematice elity ve střední době bronzové (*.pdf)
Soňa Nožinová – Petr Krištuf

Musaica archaeologica 6/1-2, 2021, 21–34. Online. 6.12.2021.

Priestorová analýza dát z povrchového zberu na lokalite VrábleFidvár (*.pdf)
Dominik Drozd

Musaica archaeologica 6/1-2, 2021, 35–50. Online. 6.12.2021.

Nicht nur als Kopschmuck getragen: ein außergewöhnlicher hallstattzeitlicher Fund aus SmržiceTrávníky u ostrova (Mittelmähren) (*.pdf)
Anita Kozubová – Pavel Fojtík

Musaica archaeologica 6/1-2, 2021, 51–123. Online. 6.12.2021.

Sídliskové objekty z neskorej doby bronzovej, doby halštatskej a z vrcholného stredoveku v Ľuboticiach, okr. Prešov (*.pdf)
Kamil Švaňa

Musaica archaeologica 6/1-2, 2021, 125–157. Online. 6.12.2021.

Nově objevené hradiště Čerťák u obce Sovolusky v kontextu halštatského osídlení regionu (*.pdf)
Filip Prekop – Petr Krištuf
Musaica archaeologica 6/1-2, 2021, 159–176. Online. 6.12.2021.

Možnosti srovnávací analýzy plužiny zaniklých středověkých vsí. Vypovídací hodnota vybraných lokalit a role digitálního modelu reliéfu z dat leteckého laserového skenování (*.pdf)
Ondřej Malina ­– L. Holata – J. Plzák

Musaica archaeologica 6/1-2, 2021, 177–196. Online. 6.12.2021.

Doklady bojovej činnosti z obdobia 2. svetovej vojny v priestore medzi Trnavou a Trstínom (juhozápadné Slovensko). Možnosti aplikácie metódy KOCOA (*.pdf)
Martin Neumann

Musaica archaeologica 6/1-2, 2021, 197–215. Online. 6.12.2021.

 

DISKUSIA 

Popularizace archeologie jako komunikace mezi univerzitou a širokou veřejností (*.pdf)
Luboš Chroustovský

Musaica archaeologica 6/1-2, 2021, 217–228. Online. 6.12.2021.

 

RECENZIA

Furholt, Martin – Cheben, Ivan et al. (eds.): Archaeology in the Žitava Valley I. The LBK and Želiezovce settlement site of Vráble. Leiden 2020 (*.pdf)
Tomáš Pišúth

Musaica archaeologica 6/1-2, 2021, 229–231. Online. 6.12.2021.

ROZHOVOR

Rozhovor s pani profesorkou Dr. h. c. prof. PhDr. Máriou Novotnou, DrSc. (*.pdf)
Jana Mellnerová Šuteková – Peter Barta

Musaica archaeologica 6/1-2, 2021, 233–237. Online. 6.12.2021.

 

PERSONÁLIA

Dr. h. c. Ing. Štefan Janšák (*.pdf)
Mária Lamiová-Schmiedlová

Musaica archaeologica 6/1-2, 2021, 239–242. Online. 6.12.2021.

100. výročie narodenia prof. Bohuslava Novotného (3. 10. 1921 – 31. 10. 1996) (*.pdf)
Martin Neumann

Musaica archaeologica 6/1-2, 2021, 243–253. Online. 6.12.2021.

 

AKTUALITY (*.PDF)

Odborná exkurzia virtuálne očami študentky
Barbora Čunderlíková

Musaica archaeologica 6/1-2, 2021, 255–256. Online. 6.12.2021.

Opatrenia počas koronakrízy na Katedre archeológie III
Martin Neumann

Musaica archaeologica 6/1-2, 2021, 256–257. Online. 6.12.2021.

Päť ročníkov časopisu Musaica archaeologica
Jana Mellnerová Šuteková

Musaica archaeologica 6/1-2, 2021, 257–258. Online. 6.12.2021.