Ročník 4 (2019), číslo 2

TIRÁŽ (*.pdf)

Musaica archaeologica 4-2, 2019, 1-4. Online. 30.12.2019


Štúdie

Rok 1939 v slovenskej archeológii (*.pdf)
Martin Neumann
Musaica archaeologica 4-2, 2019, 7-26. Online. 30.12.2019

„Mutig wie ein Adler, schnell wie ein Pferd.“ Untersuchungen zu den Gräbern der Vekerzug-Kultur mit Waffen und Pferdegeschirr: Fallstudie (*.pdf)
Anita Kozubová
Musaica archaeologica 4-2, 2019, 27-109. Online. 30.12.2019  

Včasnostredoveké sekerovité hrivny z územia strednej Európy (*.pdf)
Jakub Hájnik
Musaica archaeologica 4-2, 2019, 111-172. Online. 30.12.2019

Archeologické doklady bojovej činnosti v juhozápadnej časti Štiavnických vrchov v rokoch 1944 a 1945 (*.pdf)
Anton Hošek
Musaica archaeologica 4-2, 2019, 173-193. Online. 30.12.2019

On Theoretical Pragmatism in Archaeology (*.pdf)
Marek Hladík
Musaica archaeologica 4-2, 2019, 195-213. Online. 30.12.2019


RECENZIE (* .PDF)

Horváthová, Eva – Nevizánsky, Gabriel: Stránska. Osada badenskej kultúry z obdobia eneolitu v kontexte vývoja severného Potisia. Bratislava – Nitra 2017
Peter Bogdaň

Musaica archaeologica 4-2, 2019, 215-216. Online. 30.12.2019

Shennan, Stephen: The First Farmers of Europe. An Evolutionary Perspective. Cambridge 2018
Tomáš Pišúth

Musaica archaeologica 4-2, 2019, 217-219. Online. 30.12.2019

Cílek, Václav – Majer, Martin – Falteisek, Lukáš a kol.: Podzemní památky středních Čech. Praha 2019
Martin Neumann

Musaica archaeologica 4-2, 2019, 220-222. Online. 30.12.2019


AKTUALITY (*.PDF)

Dejiny Katedry archeológie FiF UK v Bratislave
Martin Neumann

Musaica archaeologica 4-2, 2019, 223-229. Online. 30.12.2019

Konferencia Archaeologia Historica 2019
Martin Neumann

Musaica archaeologica 4-2, 2019, 229-230. Online. 30.12.2019

Medzinárodný deň archeológie 2019
Jana Mellnerová Šuteková

Musaica archaeologica 4-2, 2019, 230-231. Online. 30.12.2019

Staršia doba bronzová v Čechách, na Morave a na Slovensku 2019
Martin Neumann

Musaica archaeologica 4-2, 2019, 231-232. Online. 30.12.2019

Exkurzia „Po stopách Rimanov“
Martin Neumann

Musaica archaeologica 4-2, 2019, 232-233. Online. 30.12.2019

Konferencia Archeologie a Antropologie v Prahe
Katarína Hladíková

Musaica archaeologica 4-2, 2019, 233-235. Online. 30.12.2019

Katedra archeológie a magnetomer MAGNETO® MXPD
Martin Neumann

Musaica archaeologica 4-2, 2019, 235. Online. 30.12.2019