Publikácie

O publikačnej činnosti katedry

Výsledkom vedecko-výskumnej aktivity členov katedry, ale aj doktorandov sú publikačné výstupy. Dlhoročne katedra vydáva vlastný časopis Musaica, v ktorom sú publikované štúdie týkajúce sa aktuálnej problematiky tak terénneho ako aj teoretického výskumu. Práce väčšieho rozsahu sú publikované v rámci monografickej edície Studia Archaeologica et Medievalia. Úspešne obhájené dizertačné práce majú doktorandi možnosť publikovať v novozaloženej edícii (v roku 2013) Dissertationes Archaeologicae Bratislavenses.


Periodiká

Musaica archaeologica

Musaica archaeologica

Zodpovedná redaktorka: Jana Mellnerová

Vydavateľ: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta

ISSN (print): 2453-8612

ISSN (online): 2453-8701

 

 

Musaica

MUSAICA (do roku 2014)

Zodpovedný redaktor: Tomáš König

Vydavateľ: Univerzita Komenského v Bratislave

ISSN: 978-80-223-2722-0

 

 


Zborníky

POD STROMOM ŽIVOTA

K životnému jubileu doc. Michala Slivku

Studia Archaeologica et Mediaevalia Tomus XIII

Autor: Martin Bača (editor)

Vydavateľ: Univerzita Komenského v Bratislave

Rok vydania: 2022

Počet strán: 468 s.

ISBN: 978-80-223-5388-5 (print) 978-80-223-5389-2 (online)

Na stiahnutie (*.pdf) 

 

 

obálka zborníka Salve Edvarde!

SALVE, EDVARDE!

A Toast to the Jubilee of Professor E. Krekovič

Autor: Jana Mellnerová Šuteková, Martin Bača, Peter Pavúk (eds.)

Vydavateľ: Comenius University in Bratislava

Rok vydania: 2019

Počet strán: 228 s.

ISBN: 978-80-223-4650-4 (print) 978-80-223-4651-1 (online)

Obsah a úvod (*.pdf)

 

 

Book of Abstracts

26th International Symposium "The Early Bronze Age in Central Europe", Modra (Slovakia), October 21th-24th, 2019

Autor: Erika Makarová (ed.)

Vydavateľ: Univerzita Komenského v Bratislave

Rok vydania: 2019

Počet strán: 60 s.

ISBN: 978-80-223-4805-8; 978-80-223-4806-5 (online)

Na stiahnutie (*.pdf)

 

 

Keď bronz vystriedal meď

Keď bronz vystriedal meď

Zborník príspevkov z XXIII. medzinárodného sympózia "Staršia doba bronzová v Čechách na Morave a na Slovensku". Levice 8.-11. októbra 2013

Autor: Jozef Bátora, Peter Tóth (eds.)

Vydavateľ: Archeologický ústav SAV, Katedra archeológie FiF Univerzita Komenského

Rok vydania: 2015

Počet strán: 467 s.

ISBN: 978-80-89315-93-2

Obsah (*.pdf)

 

 

Zborník abstraktov z konferencie Počítačová podpora v archeológii 12

Zborník abstraktov z konferencie

Počítačová podpora v archeológii 12. Kočovce 22.-24. máj 2013

Autor: Peter Demján, Katarína Hladíková, Tibor Lieskovský, Peter Pavúk (eds.)

Vydavateľ: Univerzita Komenského

Rok vydania: 2013

Počet strán: 51 s.

ISBN: 978-80-223-3396-2

Na stiahnutie (*.pdf)

 

 

Panta Rhei

Panta Rhei

Studies on the Chronology and Cultural Development of South-Eastern and Central Europe in Earlier Prehistory Presented to Juraj Pavúk on the Occasion of his 75th Birthday

Autor: Jana Šuteková, Peter Pavúk, Pavlína Kalábková, Branislav Kovár (eds.)

Vydavateľ: Comenius University

Rok vydania: 2010

Počet strán: 622 s.

ISBN: 978-80-223-2979-8

Obsah a úvod (*.pdf)

 

 

Analysing Pottery

Analysing Pottery

Processing - Classification - Publication

Autor: Barbara Horejs, Reinhard Jung, Peter Pavúk (eds.)

Vydavateľ: Comenius University

Rok vydania: 2010

Počet strán: 324 s.

ISBN: 978-80-223-2748-0

Obsah (*.pdf)

 

 

Aevum Medium

Aevum Medium

Zborník na počesť Jozefa Hošša

Autor: Jozef Zábojník (zost.)

Vydavateľ: Univerzita Komenského FF

Rok vydania: 2006

Počet strán: 151 s.

ISBN: 80-89236-13-8

Obsah (*.pdf)

 

 

Južné vplyvy a ich odraz v kultúrnom vývoji mladšieho praveku na strednom Dunaji

Južné vplyvy a ich odraz v kultúrnom vývoji mladšieho praveku na strednom Dunaji

Zborník referátov z konferencie z 9. novembra 2004 v Bratislave

Autor: Etela Studeníková (zost.)

Vydavateľ: Univerzita Komenského FF

Rok vydania: 2005

Počet strán: 144 s.

ISBN: 80-968040-4-9

Obsah (*.pdf)

 

 

Slovensko a európsky juhovýchod

Slovensko a európsky juhovýchod

Medzikultúrne vzťahy a kontexty. Zborník k životnému jubileu Tatiany Štefanovičovej

Autor: Alexander Avenarius, Zuzana Ševčíková (eds.)

Vydavateľ: Filozofická fakulta UK

Rok vydania: 1999

Počet strán: 421 s.

ISBN: 80-967391-4-X

Obsah (*.pdf)

 

 

Mittelalterliche Stadtbaukunst in Österreich und in der Slowakei

Mittelalterliche Stadtbaukunst

Architektúra stredovekých miest v Rakúsku a na Slovensku

Vydavateľ: Filozofická fakulta UK - Ústav dejín umemina Viedenskej univerzity

Rok vydania: 1996

Počet strán: 200 s.

ISBN: 80-85697-51-3

Obsah (*.pdf)


Monografie

obálka knihy Slovensko v staršej dobe bronzovej

Slovensko v staršej dobe bronzovej

Autor: Jozef Bátora

Vydavateľ: Univerzita Komenského v Bratislave

Rok vydania: 2018

Počet strán:  445 s.

ISBN: 978-80-223-4605-4

Na stiahnutie (*.pdf)

 

 

Deponovanie koní na pohrebiskách z doby halštatskej v priestore Panónskej panvy

Deponovanie koní na pohrebiskách z doby halštatskej v priestore Panónskej panvy

Autor: Petra Kmeťová

Vydavateľ: Univerzita Komenského v Bratislave

Rok vydania: 2014

Počet strán: 392 s.

ISBN: 978-80-223-3759-5

Obsah, úvod, zhrnutie (*.pdf)

 

 

Prieskum archeologickej komunity na Slovensku 2012-2014

Prieskum archeologickej komunity na Slovensku 2012-2014

Autor: Eduard Krekovič, Danica Staššíková-Štukovská

Vydavateľ: Univerzita Komenského

Rok vydania: 2014

Počet strán: 84 s.

ISBN: 978-80-223-3678-9

Publikácia k dispozícii na stiahnutie (*.pdf)

 

 

Pohrebiská vekerzugskej kultúry v Chotíne na juhozápadnom Slovensku. Vyhodnotenie.

Pohrebiská vekerzugskej kultúry v Chotíne na juhozápadnom Slovensku

Vyhodnotenie

Autor: Anita Kozubová

Vydavateľ: Univerzita Komenského

Rok vydania: 2013

Počet strán: 453 s.

ISBN: 978-80-223-3450-1

Na stiahnutie (*.pdf)

 

 

Pohrebiská vekerzugskej kultúry v Chotíne na juhozápadnom Slovensku. Katalóg.

Pohrebiská vekerzugskej kultúry v Chotíne na juhozápadnom Slovensku

Katalóg

Autor: Anita Kozubová

Vydavateľ: Univerzita Komenského

Rok vydania: 2013

Počet strán: 282 s.

ISBN: 978-80-223-3451-8

Na stiahnutie (*.pdf)

 

 

Slovensko a avarský kaganát

Slovensko a avarský kaganát

Autor: Jozef Zábojník

Vydavateľ: FF UK

Rok vydania: 2004

Počet strán: 167 s.

ISBN: 80-88982-83-9

Obsah (*.pdf)

 

 

Römische Keramik aus Gerulata

Römische Keramik aus Gerulata

Autor: Eduard Krekovič

Vydavateľ: Academic Electronic Press

Rok vydania: 1998

Počet strán: 98 s.

ISBN: 80-88880-25-4

Obsah (*.pdf)

 

 

Kreisgrabenanlage der Lengyel-Kultur in Ružindol-Borová

Kreisgrabenanlage der Lengyel-Kultur in Ružindol-Borová

Autor: Viera Němejcová-Pavúková

Vydavateľ: Katedra archeológie FF UK

Rok vydania: 1997

Počet strán: 218 s.

ISBN: 80-88780-15-2

Obsah (*.pdf)

 

 

Svodín. Zwei Kreisgrabenanlagen der Lengyel-Kultur.

Svodín

Zwei Kreisgrabenanlagen der Lengyel-Kultur

Autor: Viera Němejcová-Pavúková

Vydavateľ: Facultas Philosophica Universitatis Comenianae

Rok vydania: 1995

Počet strán: 249 s.

ISBN: 80-88780-05-5

Obsah (*.pdf)


Slovníky

Anglicko-slovenský archeologický slovník

Anglicko-slovenský archeologický slovník

Autori: Eduard Krekovič, Martin Bača

Vydavateľ: Univerzita Komenského v Bratislave

Rok vydania: 2017

Počet strán:  111 s.

ISBN: 978-80-223-4354