Konferencie organizované sekciou

 • 2023: Central Europe TAG (Theoretical Archaeology Group) 2023 The Role of Rivers: Frontiers, mobility corridors, or central place ecosystems, 9-10 November 2023, Abstracts Book
 • 2019:
 • 2018: medzinárodná konferencia "DEJINY ARCHEOLÓGIE. Archeológia v Československu v rokoch 1918 – 1948", Bratislava (program)
 • 2016: 3rd Central European Theoretical Archaeology Group, Bratislava (program + viac info o konferencii)
 • 2015: 1. kolokvium  v rámci projektu APVV-14-0550 "Natura et cultura. Koevolúcia človeka a prírodného prostredia", Bratislava (program)
 • 2014: Beaker Days on Danube 2014 - Association of Archéologie et Gobelets, Bratislava - Viedeň (Rakúsko) - medzinárodná konferencia (program)
 • 2013
  • XXIII. medzinárodné sympózium Staršia doba bronzová v Čechách, na Morave a na Slovensku, Levice (program + exkurzia)
  • 12. ročník konferencie "Počítačová podpora v archeológii", Kočovce (program + zborník abstraktov)
 • 2011: konferencia Archaologia Historica s témou "Mesto v stredoveku a jeho zázemie", Modra - medzinárodná konferencia archeológie stredoveku Českej a Slovenskej republiky
 • 2007: Stredoeurópske kartúzy v rodine kartuziánskej rehole, Kláštorisko
 • 2006: Kostol ako stred sídliskovej jednotky, Kláštorisko
 • 2005: Človek - Sacrum - Prostredie, Kláštorisko
 • 2003: konferencia Archaeologia Historica s témou "Hranica v živote středověkého člověka", Hrabušice (Česká republika) - medzinárodná konferencia archeológie stredoveku Českej a Slovenskej republiky
 • 2002: Dejiny Spiša, Levoča