Natália Gerthoferová

Hlavné oblasti odborného záujmu:

ORCiD: https://orcid.org/0009-0002-4597-6501

academia.edu: https://comeniusuniversity.academia.edu/NatáliaGerthoferová

  • Včasnostredoveký šperk
  • Veľkomoravské a poveľkomoravské obdobie

Kurzy/výučba

  • Proseminár zo stredoveku
  • Výberový seminár zo slovanskej a stredovekej archeológie

Životopis

2018–2021 – bakalárske štúdium v odbore Archeológia, Katedra archeológie FiF UK

2021–2023 – magisterské štúdium v odbore Archeológia, Katedra archeológie FiF UK

od 2023 – interná doktorandka, Katedra archeológie a kultúrnej antropológie FiF UK