Členovia katedry

Kontakty, konzultačné hodiny, publikácie

Mgr. Jozef Lonek, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2264
G106
Utorok13:15 – 14:15
štud. poradca – mimo KH dostupný emailom, po dohode aj osobne/online

Mgr. Lucia Paulínyová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2276
G112
Streda14:30 – 15:00
(Ak chcete prísť na konzultáciu, prosím, vopred ma kontaktujte)

Mgr. Ivo Poláček, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
lektor vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2277
G108/a
Konzultačné hodiny: PIA 11:00-12:00
02/593 39 223

doc. Mgr. Eva Reid, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2267
Pondelok10:45 – 11:45
Utorok14:05 – 15:05
Utorok09:30 – 10:30

doc. Mgr. Alena Smiešková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2269

M. A. Linda Steyne, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
lektor vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2266

Mgr. Denisa Šulovská, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
odborný asistent univerzity
+421 2 9013 2296
G312
Streda12:45 – 13:45
OJP - študijná poradkyňa
02/593 39 317
1 [2]