Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

Kontakty, konzultačné hodiny, publikácie

Mgr. Lucia Podlucká

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
2.dTG

Mgr. Ivo Poláček PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
lektor vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2277
G108/a
Konzultačné hodiny: PIA 11:00-12:00
02/593 39 223

doc. Mgr. Alena Smiešková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2269
1 [2]