Členovia katedry

Kontakty, konzultačné hodiny, publikácie

Mgr. Ivo Poláček, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
lektor vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2277
G108/a
Konzultačné hodiny: PIA 11:00-12:00
02/593 39 223

doc. Mgr. Alena Smiešková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2269

M. A. Linda M. Steyne, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
lektor vysokej školy, univerzity
Gondova 2, Rm 109
Streda11:00 – 12:00
Please email or message me for consultation outside my set consultation hour.
Messenger: https://www.facebook.com/lynda.steyne
1 [2]