Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

Kontakty, konzultačné hodiny, publikácie

Mgr. Ivan Lacko PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2153
G108A
Konzultačné hodiny (ZS 2020-2021): tba
+421 2 9013 2153

doc. PhDr. M. A. Adela Böhmerová CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2266
G106
Konzultačné hodiny: PO 13.00 - 14.00
02/593 39 118

PhDr. Beáta Borošová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2268
G102
Pondelok 13.30 - 14.20
02/593 39 289

PhDr. Katarína Brziaková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2270
G113
Konzultačné hodiny: UT 13.15 - 14.15
02/593 39 216

Iveta Csáderová

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
sekretárka, sekretár
+421 2 9013 2152
G112
02/593 39 215

Mgr. Marián Gazdík PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2272
G102
Konzultačné hodiny: PO: 13.00 - 14.00 Consultation Hours: MO: 13.00 - 14.00
02/524 44 128
0904 454 798
http://Facebook/MarianGazdik

PhDr. Mária Huttová CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2271

doc. PhDr. Daniel Lančarič PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9013 2274
G105
S-348
Konzultačné hodiny: ST 10.40 - 11.40
02/502 22 233

Mgr. Jozef Lonek PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9013 2264
G106
Štvrtok 13:15 - 14:15
[1] 2