Členovia katedry

Kontakty, konzultačné hodiny, publikácie

Mgr. Ivan Lacko, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 39 223
Miestnosť
G108A
Poznámka
Konzultačné hodiny (LS 2017/2018): STREDA 11.00-12.00 alebo podľa dohody
Publikačná činnosť

Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 39 225
Miestnosť
G107
Poznámka
Konzultačné hodiny: štvrtok od 10.50h do 12.20h (barrer1uniba.sk)
Consultation hours: Thursday from 10.50 am to 12.20 pm (barrer1uniba.sk)
Publikačná činnosť

doc. PhDr. M. A. Adela Böhmerová, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 39 118
Miestnosť
G106
Poznámka
Konzultačné hodiny: UT 10.40 - 11.40
Publikačná činnosť

PhDr. Beáta Borošová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 39 289
Miestnosť
G102
Poznámka
stvrtok 12.30 - 13.30
Publikačná činnosť

PhDr. Katarína Brziaková, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 39 216
Miestnosť
G113
Poznámka
Konzultačné hodiny: UT 13.15 - 14.15
Publikačná činnosť

Iveta Csáderová

Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
sekretárka, sekretár
Telefón
02/593 39 215
Miestnosť
G112

Mgr. Marián Gazdík, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
0904 454 798
02/524 44 128
Miestnosť
G102
Poznámka
Konzultačné hodiny: PO: 13.00 - 14.00
Consultation Hours: MO: 13.00 - 14.00
Publikačná činnosť

PhDr. Mária Huttová, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/593 39 216
Miestnosť
G113
Poznámka
Konzultačné hodiny: UT: 11.20 - 12. 20
Publikačná činnosť

Mgr. Marián Kabát

Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

doc. PhDr. Daniel Lančarič, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra anglistiky a amerikanistiky
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť