Granty a projekty

Prebiehajúce projekty

Projekt APVV: Historický atlas miest Slovenska (Bratislava a Košice) / komplexný pamäťový portál

PODROBNOSTI

Historický atlas miest Slovenska – mesto Trnava

 - Hlavný riešiteľ: doc. Juraj Roháč

PODROBNOSTI

Projekt APVV: Stredoveké nápisy z územia Slovenska / Corpus inscriptionum Slovaciae

PODROBNOSTI

Ukončené projekty:

Grant VEGA: Hodnoverné miesto Bratislavská kapitula 1526 - 2. polovica 19. storočia

 - Hlavný riešiteľ: doc. Juraj Roháč

PODROBNOSTI


Projekt VEGA: Úradníctvo na Slovensku v rokoch 1526-1848

Projekt ASO: Epigraphia medievalia Europeae centralis

Projekt APVV: Stoličné, mestské a obecné pečate na Slovensku

Projekt Projekt VEGA: Archontológia slovenských/uhorských dejín : Teoretické a terminologické otázky a vytváranie elektronickej databázy