Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Tlačivá

Žiadosť o vydanie potvrdenia o štúdiu a vypracovaní práce

Ak potrebujete potvrdenie o svojom štúdiu a vypracovaní bakalárskej, diplomovej, dizertačnej alebo seminárnej práce do archívov či iných inštitúcií je potrebné úplne vyplniť (optimálne priamo na PC), vytlačiť a podpísať tento formulár a zaslať na adresu katedry alebo doručiť na podateľňu Filozofickej fakulty UK.

Prihláška na archívnu prax pre akademický rok 2017/2018

Na archívnu prax v akademickom roku 2017/2018 je potrebné sa prihlásiť pomocou tejto prihlášky.