ŠVOK

ŠVOK 2021 - pozvánka

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,

dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na fakultné kolo (rokovanie sekcie) študentskej vedeckej a odbornej konferencie v sekcií archívnictvo, ktoré sa v akademickom roku 2020/2021 uskutoční vo štvrtok 29. apríla 2021 so začiatkom o 13:00 hod.

V rámci rokovania sekcie sa predstavia traja študenti s troma prácami:

Miroslav Baranek (2moAI)

V službách kniežaťa mikuláša II. esterházyho – archontológia zemepanských úradníkov panstiev bytča a strečno na sklonku feudalizmu (1794 – 1833)

 

Adam Gregor (3boAI)

REGISTRATÚRNY PORIADOK PRE OBCHODNÚ SPOLOČNOSŤ BASTELMODEL S. R. O.

 

Peter Sater (2boAI)

Známe-neznáme skutočnosti zo života Henricha Apponyiho

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

ŠVOK 2021

Vážené kolegyne a vážení kolegovia,  

 

Katedra archívnictva a PVH aj v tomto akademickom roku vyhlasuje fakultné kolo študentskej vedeckej a odbornej konferencie (ŠVOK) v sekcií archívnictvo.  

 

Rokovanie sekcie (prezentácia prác) sa uskutoční dištančnou formou prostredníctvom aplikácie MS Teams v rámcovom termíne 26.04.2021 až 29.04.2021. Presný termín bude zverejnený po uzávierke prihlášok.    

 

Na ŠVOK je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom riadne vyplnenej prihlášky,

a to najneskôr do 28. marca 2021. 

 

Bližšie informácie Vám ochotne poskytne študijný poradca katedry. 

Študentská vedecká a odborná konferencia

Čo je ŠVOčKa ???

Študentská vedecká odborná konferencia je výbornou príležitosťou pre študentov archívnictva prezentovať nielen seba, ale aj výsledky svojej vlastnej tvorivej vedeckej práce.

Pre koho je ŠVOčKa určená ???

Prihlásiť sa na ŠVOK môže skutočne každý študent archívnictva. Nezáleží na tom či ste prvák alebo študent končiaceho ročníka. Stačí nájsť si čas, mať chuť napísať prácu a odhodlanie ju prezentovať pred svojimi učiteľmi a spolužiakmi. 

Čo mi môže ŠVOčKa priniesť ???

  • Nové skúsenosti
  • Nové zaujímavé informácie
  • Pekné knižné ocenenia
  • Mimoriadne štipendium udelené dekanom fakulty

 

Ako má vyzerať práca a aké má mať zameranie ???

  • Rozsah cca. 15 - 20 strán
  • Práca by mala prezentovať vlastnú tvorivú vedeckú prácu študenta
  • Mala by byť zameraná na oblasť archívnictva alebo pomocných vied historických

Čo musím urobiť ak sa chcem zúčastniť ŠVOK ???

Pokiaľ sa chcete zúčastniť ŠVOčKy, je potrebné zvoliť si tému Vašej práce, následne podľa okruhu jej zamerania vybrať konzultanta z radov učiteľov katedry. Dôležité je vykonať vlastný vedecký výskum a napísať samotnú prácu. A napokon sa na ŠVOK prihlásiť a odovzdať prácu. Samozrejmosťou je zúčastniť sa na konferencií a svoju prácu prezentovať.

Ako tému svojej práce na ŠVOK môžete použiť aj rozšírenú seminárnu prácu či časť svojej záverečnej práce. Ak si neviete zvoliť presnú tému práce, ale máte záujem sa ŠVOčKy zúčastniť, kontaktujte niektorého z učiteľov našej katedry - pomôžu Vám. 

Kedy sa ŠVOK uskutoční ???

Študentská vedecká odborná konferencia v sekcií Archívnictvo v akademickom roku 2019/2020 sa uskutoční 29. apríla 2020. Termín podania písomnej prihlášky a odovzdania práce sa taktiež dozviete v dostatočnom predstihu na tejto stránke. 

Kde nájdem ďalšie prípadne bližšie informácie ???

Ak sa Vám horespomenuté informácie zdali byť príliš všeobecné alebo sa potrebujete spýtať niečo konkrétne ohľadne ŠVOK - kontaktujte ma prosím na adrese jan.valo@uniba.sk a ja sa pokúsim Vašu otázku zodpovedať.

Tak teda veľa šťastia a uvidíme sa na ŠVOčKe...

Ján Valo